escolaitinere@eduvic.coop

+34 654 507 251

12a edició
Postgrau

Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: primera infància i família

Online
Matrícula Oberta
Castellà
750 hs.
Descripció

El Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: primera infància i família és un curs especialitzat en la prevenció, detecció i intervenció de tots els trastorns, siguin greus i permanents o lleus i transitoris, que puguin aparèixer en la població infantil entre els 0 i 6 anys, així com en la intervenció en l’entorn socioeducatiu i sanitari del nen o la nena i la seva família. Desenvolupant recursos i estratègies per orientar i assessorar a les famílies d’aquests/es nens/es, s’incideix en l’acompanyament als pares i a les mares en la criança i en el procés d’acceptació de les necessitats i de les dificultats específiques dels seus fills i filles.

Metodologia
Objectius
 • Dotar de coneixements i estratègies terapèutiques de treball amb nens i nenes que presentin disminucions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament o estiguin en risc de patir-los. Tant trastorns greus i permanents com lleus i transitoris. Paral·lelament, facilitar recursos pel treball amb les famílies i l’entorn.
 • Integrar les etapes del desenvolupament infantil.
 • Conèixer el concepte i les funcions de l’atenció precoç.
 • Conèixer les teories evolutives, classificacions diagnòstiques i instruments de valoració diagnòstica, pròpies de l’atenció precoç.
 • Distingir les característiques i enfocaments dels principals models d’intervenció en atenció precoç.
 • Analitzar la família com un sistema dinàmic, en el context de creixement del nen/a.
 • Identificar els signes d’alerta i factors de risc referents al nen/a, la família i l’entorn.
 • Adequar la forma d’intervenció en funció de les dificultats del nen/a, família i entorn.
 • Desenvolupar sensibilitat clínica i avaluativa en el procés de valoració de la primera infància.
 • Afavorir un bon clima terapèutic.
 • Entrenar la sensibilitat de la persona professional i l’ús del llenguatge adequat en aquells casos en què es treballa amb trastorns o discapacitat.
Requisits
Per què dur a terme aquesta formació?
Acreditació académica
Destinat a

Psicòlegs/gues, fisioterapeutes, logopedes, treballadors/es socials, pedagogs/gues, tècnics/es d’educació infantil, neuropediatres, mestres
d’educació especial, psicomotricistes.

Sortides professionals
En col·laboració amb
Formació reconeguda per
Continguts
 • 1. Introducció i seguiment del curs i avaluació
   • Els serveis d’atenció precoç: CDIAP.
   • Introducció al curs. Navegació per la plataforma.
   • Formant equip.
   • Expectatives.
   • Seguiment del curs.
   • Tutoria grupal.
   • Valoració del curs.
   • Recursos d’Atenció Precoç a Espanya.
   • El treball en equip en Atenció Precoç.
 • 2. Fonaments neurològics i desenvolupament psicomotor dels 0 als 6 anys
   • Fonaments neurològics del desenvolupament infantil.
   • Perspectiva des de l’Atenció Precoç del desenvolupament psicomotor dels 0 als 6 anys.
   • Signes d’alarma, factors de risc i factors de protecció en el desenvolupament infantil.
   • Síndromes neurològics i fenotips conductuals.
 • 3. La família i la seva funció en el desenvolupament infantil dels 0 als 6 anys
   • La família com a context de desenvolupament: criteris d’intervenció en les funcions, rols i estils educatius.
   • Evolució de la família: noves realitats, noves pautes d’intervenció amb relació a la criança.
   • La família davant la discapacitat en la primera infància.
 • 4. Valoració diagnòstica en atenció precoç
   • Procés de valoració diagnòstica en la primera infància.
   • Instruments de valoració entre els 0 i 6 anys.
   • Valoració social en atenció precoç.
 • 5. Tècniques i estratègies d’intervenció terapèutica en trastorns en la primera infància: intervenció amb un/a infant i la seva família (I)
   • Tècniques i estratègies d’intervenció en el Retard Global del Desenvolupament.
   • Tècniques i estratègies d’intervenció en el Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual.
   • Tècniques i estratègies d’intervenció en el Trastorn Emocional / Conducta.
   • Tècniques i estratègies d’intervenció en el Trastorn per Dèficit d’Atenció i en la Hiperactivitat.
   • Tècniques i estratègies d’intervenció en trastorns de la relació i la comunicació: TEA.
 • 6. Tècniques i estratègies d’intervenció terapèutica en trastorns en la primera infància: intervenció amb un/a infant i la seva família (II)
   • Tècniques i estratègies d’intervenció en el trastorn motor.
   • Tècniques i estratègies d’intervenció en la Plurideficiència.
   • Tècniques i estratègies d’intervenció en el dèficit visual.
   • Tècniques i estratègies d’intervenció en els trastorns del llenguatge.
   • Tècniques i estratègies d’intervenció en les dificultats derivades de la criança i l’entorn.
   • La intervenció social en Atenció Precoç.
   • Altres formes d’intervenció des dels CDIAP: teràpia aquàtica, grup d’ajuda psicomotriu, grup de criança, grup de suport a famílies amb fills o filles amb trastorns greus i permanents, aplicació de la pràctica psicomotriu en un centre matern-infantil, grup terapèutic d’atenció intensiva.

Xènia Martínez Teixidó

Vanessa Muñoz Berrocal

Docent

Susana Gabarrón Valverde

Docent

Silvia Pastor López

Docent

Pepa López Jodar

Docent

Núria Ollé García

Docent

Neus Raventós Albiach

Docent

Maria Remedios Cantó Piñero

Docent

Laura González de Rivera Tella

Docent

Laia Martínez Edo

Docent

Laia Ferrer Botella

Docent

Gemma García Gómez

Docent

Gabriela Ganc

Docent

Eva Sepúlveda Navarro

Docent

Cristina Coll Lafoz

Docent

Claudia Sierra Vandrell

Docent

Chari Jordán López

Docent

Per conèixer el preu i les formes de pagament, així com el tipus de descomptes, beques i ajudes a les quals es pot optar, és necessari dirigir-se a la pàgina del curs de la Universitat de Barcelona – Institut de formació contínua IL3.

  Completa el formulari per a la teva inscripció
  He llegit y accepto la política de privacitat

  Resum del curs en PDF
  Cursos relacionats
  13a edició
  Màster

  Màster en Teràpia Familiar Socioeducativa

  Matrícula Oberta