escolaitinere@eduvic.coop

+34 654 507 251

Recerca

Què fem?

A la cooperativa EDUVIC estem compromesos/es amb la creació de coneixement. Per aquesta raó, l’Escola Itinere és també un centre de recerca aplicada basada en el mètode de la recerca-acció des de la pràctica reflexiva.

En aquest sentit, l’Escola disposa de l’Àrea de serveis d’atenció a la infància, l’adolescència i les seves famílies i de l’Àrea de coneixement i investigació, que permeten establir un procés bidireccional d’informació que enforteix i nodreix ambdues àrees.

La nostra finalitat rau a adquirir bones pràctiques que ajudin a:

 • Millorar l’efectivitat de les intervencions professionals i de la prestació de serveis.
 • Donar resposta a les necessitats emergents de les persones professionals i de les famílies.
Vols investigar amb nosaltres?
Lluís March
Coordinador de l’àrea d’investigació

Projectes

Considerem la investigació un servei que aporta valor a la nostra activitat per poder afrontar situacions de repte, generar discursos i dotar d’un marc teòric que permeti innovar, publicar i difondre resultats. Per al seu desenvolupament establim relacions de col·laboració amb institucions i universitats.

EDUVIC · Escola Itinere ha participat conjuntament amb el Grup d’Investigació GRISIJ (Grup de Recerca en Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut) de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida en el projecte Parental Guidance and Education i CapeVfair, impulsats per la Comissió Europea en el marc del projecte general Erasmus +.

Grup de Recerca Aplicada a Teràpia Familiar, Trauma i Neurociències

En el Grup de Recerca Aplicada en Teràpia Familiar, Trauma i Neurociències, diferents professionals que treballem com a psicoterapeutes familiars o individuals volem contribuir a l’avenç de la teràpia familiar, la comprensió del trauma i l’aplicació dels coneixements en neurociències per millorar la salut relacional i emocional de les persones i les famílies.

Treballem per generar i difondre coneixements contrastats empíricament que contribueixin al desenvolupament de pràctiques terapèutiques efectives centrades en el benestar de les famílies i de les persones que han experimentat trauma. El nostre enfocament integra la comprensió dels aspectes familiars, socials, psicològics i neurobiològics relacionats amb el trauma i el seu impacte en el funcionament familiar.

+ Teràpia Familiar

Busquem comprendre com la dinàmica familiar influeix en la salut mental de les persones integrants i en la superació de situacions traumàtiques que promoguin la resiliència i el benestar familiar; estudiem els efectes del trauma als sistemes familiars i desenvolupem enfocaments terapèutics per promoure la resiliència i la recuperació familiar després d’esdeveniments traumàtics; explorem estratègies d’intervenció centrades a desenvolupar estratègies terapèutiques per a la reconstrucció d’enllaços i la millora de la comunicació familiar, així com per promoure la resiliència i el benestar familiar.

+ Trauma

Estudiem els efectes del trauma en les persones i en les relacions familiars. Ens interessa comprendre els processos de recuperació després d’experiències traumàtiques i com les persones membres de la família es poden recolzar mútuament en aquest procés. A més, explorem estratègies d’intervenció centrades en la reconstrucció d’enllaços i la millora de la comunicació familiar per al tractament del trauma en un context familiar.

+ Neurociències

Ens donem suport als avenços en neurociències per estudiar els mecanismes subjacents als trastorns relacionats amb el trauma i les dinàmiques familiars. Estudiem els mecanismes neurobiològics involucrats en la resposta al trauma i el seu impacte en el funcionament cerebral (la plasticitat cerebral, els processos de regulació emocional i les implicacions de l’epigenètica a la transmissió intergeneracional del trauma). Revisem estudis basats en evidències de neurocientífiques que estan utilitzant tècniques de neuroimatge i anàlisis psicofisiològiques per comprendre els canvis neurobiològics associats amb el trauma i la seva rellevància per al tractament terapèutic.

+ Intervencions basades en l’evidència

Les intervencions terapèutiques existents i desenvolupar noves estratègies basades en la complementació de diferents models terapèutics per a l’abordatge de la teràpia familiar i el trauma. El nostre objectiu és contrastar la investigació científica a què puguem tenir accés amb la nostra pràctica empírica i poder traduir aquest treball en pràctiques terapèutiques efectives i accessibles.

 • Contribuir al coneixement de com abordar el malestar individual en família i el malestar familiar compaginant els models terapèutics de la teràpia familiar socioeducativa, el reprocessament del trauma i la neurociència aplicada al context terapèutic.
 • Desenvolupar intervencions terapèutiques efectives basades en l’evidència per a famílies que han experimentat trauma.
 • Promoure la formació i capacitació de terapeutes familiars en l’abordatge del trauma i les dinàmiques familiars que aquest genera.
 • Col·laborar amb altres grups de recerca, clíniques i organitzacions per impulsar l’aplicació pràctica de les nostres troballes.

El nostre grup de recerca utilitza un enfocament multidisciplinari que combina mètodes quantitatius i qualitatius. Fem servir tècniques de recerca com ara revisió bibliogràfica, entrevistes, enquestes, anàlisi de contingut, observació d’interaccions familiars i anàlisi de dades de genogrames familiars i avaluació d’intervencions terapèutiques.

Descripció

En el Grup de Recerca Aplicada en Teràpia Familiar, Trauma i Neurociències, diferents professionals que treballem com a psicoterapeutes familiars o individuals volem contribuir a l’avenç de la teràpia familiar, la comprensió del trauma i l’aplicació dels coneixements en neurociències per millorar la salut relacional i emocional de les persones i les famílies.

Treballem per generar i difondre coneixements contrastats empíricament que contribueixin al desenvolupament de pràctiques terapèutiques efectives centrades en el benestar de les famílies i de les persones que han experimentat trauma. El nostre enfocament integra la comprensió dels aspectes familiars, socials, psicològics i neurobiològics relacionats amb el trauma i el seu impacte en el funcionament familiar.

Àrees de recerca

+ Teràpia Familiar

Busquem comprendre com la dinàmica familiar influeix en la salut mental de les persones integrants i en la superació de situacions traumàtiques que promoguin la resiliència i el benestar familiar; estudiem els efectes del trauma als sistemes familiars i desenvolupem enfocaments terapèutics per promoure la resiliència i la recuperació familiar després d’esdeveniments traumàtics; explorem estratègies d’intervenció centrades a desenvolupar estratègies terapèutiques per a la reconstrucció d’enllaços i la millora de la comunicació familiar, així com per promoure la resiliència i el benestar familiar.

+ Trauma

Estudiem els efectes del trauma en les persones i en les relacions familiars. Ens interessa comprendre els processos de recuperació després d’experiències traumàtiques i com les persones membres de la família es poden recolzar mútuament en aquest procés. A més, explorem estratègies d’intervenció centrades en la reconstrucció d’enllaços i la millora de la comunicació familiar per al tractament del trauma en un context familiar.

+ Neurociències

Ens donem suport als avenços en neurociències per estudiar els mecanismes subjacents als trastorns relacionats amb el trauma i les dinàmiques familiars. Estudiem els mecanismes neurobiològics involucrats en la resposta al trauma i el seu impacte en el funcionament cerebral (la plasticitat cerebral, els processos de regulació emocional i les implicacions de l’epigenètica a la transmissió intergeneracional del trauma). Revisem estudis basats en evidències de neurocientífiques que estan utilitzant tècniques de neuroimatge i anàlisis psicofisiològiques per comprendre els canvis neurobiològics associats amb el trauma i la seva rellevància per al tractament terapèutic.

+ Intervencions basades en l’evidència

Les intervencions terapèutiques existents i desenvolupar noves estratègies basades en la complementació de diferents models terapèutics per a l’abordatge de la teràpia familiar i el trauma. El nostre objectiu és contrastar la investigació científica a què puguem tenir accés amb la nostra pràctica empírica i poder traduir aquest treball en pràctiques terapèutiques efectives i accessibles.

Objectius
 • Contribuir al coneixement de com abordar el malestar individual en família i el malestar familiar compaginant els models terapèutics de la teràpia familiar socioeducativa, el reprocessament del trauma i la neurociència aplicada al context terapèutic.
 • Desenvolupar intervencions terapèutiques efectives basades en l’evidència per a famílies que han experimentat trauma.
 • Promoure la formació i capacitació de terapeutes familiars en l’abordatge del trauma i les dinàmiques familiars que aquest genera.
 • Col·laborar amb altres grups de recerca, clíniques i organitzacions per impulsar l’aplicació pràctica de les nostres troballes.
Metodologia

El nostre grup de recerca utilitza un enfocament multidisciplinari que combina mètodes quantitatius i qualitatius. Fem servir tècniques de recerca com ara revisió bibliogràfica, entrevistes, enquestes, anàlisi de contingut, observació d’interaccions familiars i anàlisi de dades de genogrames familiars i avaluació d’intervencions terapèutiques.

Projecte PAGE

El projecte PAGE té per objectiu la promoció d’una criança positiva mitjançant l’educació a pares, mares, fills i filles. Per a la seva elaboració ha comptat amb la participació d’entitats especialitzades i universitats europees, les quals han compartit formes de treball, idees, mètodes i pràctiques en el camp de la criança positiva.

Projecte CapeVFair

El projecte CapeVfair dona continuïtat a la col·laboració establerta entre les persones participants europees de PAGE, aprofundint en l’objectiu específic d’elaborar un marc conceptual per a la formació i sensibilització de les persones professionals sobre el suport específic a dones vulnerables que estan embarassades o amb fills/es petits/es.

Hedera Erasmus+

Hedera és un projecte pioner cofinançat pel programa Erasmus+ i dedicat a innovar en l’àmbit de la teràpia familiar a domicili. A través de la col·laboració de sis entitats de l’àmbit de l’acció social, aquest projecte europeu busca establir un model innovador que serveixi com a referència per a millorar tant el desenvolupament professional com la qualitat d’aquestes intervencions familiars.

Metodologia

Encara que la metodologia pot variar d’un projecte a l’altre segons les necessitats, EDUVIC · Escola Itinere aposta per oferir un espai on es puguin desenvolupar de manera igualitària els rols de persona investigadora-participant. Així doncs, es fomenten les relacions de col·laboració, s’assegura que s’inclogui la veu dels col·lectius menys escoltats i s’incrementen les fortaleses de les persones i les famílies participants. Perquè la recerca-acció sigui efectiva, es necessita la implicació tant de l’entitat com de les persones professionals i les famílies ateses.

Tipologia

Recerca com a serveis i entitats

EDUVIC · Escola Itinere està oberta a col·laborar amb empreses, institucions i universitats aportant el coneixement que neix de la praxi professional i posant a la disposició d’aquests organismes els serveis gestionats per la cooperativa EDUVIC com a camp de recerca.

Recerca dins de les formacions Itinere

La recerca està prevista en les formacions de llarga durada, com els màsters o els postgraus. Es converteix en un àmbit important de capacitació professional en l’etapa final d’aquestes formacions. Pot prendre diferents formes:

 • Suport a projectes de recerca en curs o externs
 • Recerca preliminar respecte d’una problemàtica ja detectada
 • Recerca a partir de la detecció d’una nova necessitat o problemàtica