escolaitinere@eduvic.coop

+34 654 507 251

Supervisió i consultoria

Supervisió

L’espai de supervisió és un servei dirigit a obtenir una millora en la pràctica professional dins l’àmbit de l’atenció a les persones amb l’objectiu d’avaluar les intervencions i fer-les més efectives. Es tracta d’una acció educadora, de transmissió de coneixements, orientadora i, fins i tot, terapèutica.

A qui va dirigit

Qualsevol entitat o grup pot sol·licitar aquest servei, tant les persones que formen part d’un equip de treball com les que pertanyen a un servei.

Supervisió de casos

La supervisió de casos s’enfoca en la revisió, l’anàlisi i l’estudi de la intervenció professional en casos en curs. Té en compte tota la xarxa de serveis amb els quals interactua el/la professional que presenta el cas en l’exercici i el desenvolupament del seu rol.

Ofereix
 • La revisió, l’anàlisi i l’estudi de la intervenció professional.
 • La millora de la intervenció professional a partir de l’activació de recursos personals i interaccionals per superar barreres i obstacles del rol professional.
 • La discussió en grup i l’anàlisi del context laboral i organitzacional.
 • L’ampliació de les mateixes possibilitats de relació perquè es converteixin en instruments de transformació versàtils i efectius.
 • L’anàlisi de la xarxa de serveis amb els quals interactua el/la professional.
 • Una mirada àmplia i contrastada des de les observacions i les propostes de la persona supervisora.
S'adreça a

Equips de centres residencials d’acció educativa / Equips de centres d’acollida / Equips d’atenció a la infància i l’adolescència / Equips de serveis socials bàsics / Equips de centres oberts / Professionals que no pertanyen al mateix equip de l’àmbit d’atenció a la infància, l’adolescència i les famílies.

Supervisió d’equips

La supervisió d’equips s’adreça, principalment, a un grup de professionals que formen part d’un mateix equip de treball o servei. Així i tot, també és indicada entre professionals de procedència diversa que comparteixen una mateixa praxi professional, destinataris/àries, sector i context de treball.

Ofereix
 • Revisió i anàlisi de la intervenció de l’equip per assolir compartir una mateixa metodologia.
 • Espais de reflexió sobre les relacions entre els/les membres del grup per la millora de la cohesió com a equip.
 • Discussió en grup i anàlisi del context laboral i organitzacional.
 • Capacitació en la resolució de conflictes en les divergències de l’equip.
 • Anàlisi i ajustament de la funció i el rol professional de les diferents persones membres de l’equip.
 • Possibilitar la millora de la intervenció professional com a equip a partir d’activar recursos personals i interaccionals per superar barreres i obstacles del rol professional.
S'adreça a

Equips de Centres Residencials d’Acció Educativa / Equips de Centres d’Acollida / Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència / Equips de Serveis Socials Bàsics / Equips de Centres Oberts / Altres equips professionals en l’àmbit de l’atenció a la infància, l’adolescència i les famílies.

Modalitat: presencial o online
Freqüència: ens adaptem a les necessitats de cada cas
Grups: 1-20 persones (a valorar)

«La supervisió de casos és una eina fonamental en a teràpia sistèmica per millorar la pràctica professional» Minuchin.

Consultoria

La consultoria és un servei que s’adreça a persones responsables d’entitats o serveis amb la finalitat d’assessorar-les en la resolució d’incidències puntuals o en l’acompanyament en la millora de la prestació de serveis que ofereixen a la infància, l’adolescència i les famílies. Per a fer-ho, ens posem a la seva disposició analitzant les seves circumstàncies i les solucions que han intentat trobar, les dificultats personals o grupals que han aparegut i el ressò emocional que s’ha generat.

Assessorament

Procés puntual o de durada molt curta d’orientació a les persones sol·licitants d’acord amb la demanda que han exposat.

Acompanyament

S’inicia amb un procés més intens, l’objectiu del qual és dotar la persona sol·licitant de recursos, eines i habilitats, i acompanyar-la per fer front a la situació que l’ha dut a fer la consulta.

  Contacta'ns si tens dubtes i t'informem

  He llegit y accepto la política de privacitat