escolaitinere@eduvic.coop

+34 654 507 251

L’escola

Qui som?

EDUVIC · Escola Itinere és l’aposta formativa de la cooperativa d’iniciativa social EDUVIC, SCCL, una entitat amb experiència en la gestió i el disseny de projectes en l’àmbit socioeducatiu des de l’any 1995.

El seu objectiu principal és la capacitació professional des del paradigma sistèmic, la neurociència aplicada, la pedagogia activa i l’empoderament.

L’Escola gestiona el seu coneixement d’una manera innovadora, desenvolupant-lo a partir de la trajectòria professional pròpia i la cerca de bones pràctiques en la prestació de serveis públics i privats. Els continguts formatius parteixen de la sistematització de l’experiència professional analitzada i avaluada a partir dels coneixements acadèmics actualitzats per les noves investigacions.

El centre ofereix serveis de formació, supervisió, consultoria i recerca d’especialitzats en els àmbits de la teràpia familiar socioeducativa, l’atenció precoç, la intervenció assistida amb gossos i l’esport implicat, i és pioner en la introducció de coneixements i eines de base neurocientífica en aquests contextos professionals.

EDUVIC · Escola Itinere disposa d’un ampli catàleg de formació contínua que comprèn des de màsters i postgraus fins a cursos d’especialització per a persones i entitats, adaptant-ne els continguts a les necessitats competencials i logístiques de les empreses i equips sol·licitants. El format dels cursos està preparat perquè puguin bonificar-se a través de la FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

L’escola compta amb la col·laboració de l’Institut de Formació Contínua · IL3 de la Universitat de Barcelona i amb l’acreditació de la FEATF (Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar).

«Un tot que funciona com a tal a causa de
la interdependència de les seves parts»
Buckley.

La nostra trajectòria

L’any 1995, l’àrea de servei d’atenció socioeducativa de la cooperativa EDUVIC va iniciar el projecte EI!, sigles d’Equip d’Investigació. Aquest espai va néixer de la necessitat de l’entitat d’afermar la seva feina educativa i social i com a oportunitat per fer una reflexió conjunta i sistematitzada sobre la praxi professional. Amb el pas dels anys, i des de la perspectiva de treballar per la qualitat global del servei que ofereix l’entitat, la cooperativa EDUVIC ha creat un cos teòric unificat del qual neixen els models identitaris de la cooperativa: el Model d’organització i gestió, el Model d’acció educativa, el Model de diagnòstic i el Model terapèutic.

Aquest projecte de recerca que s’origina el 1995 va creixent fins que l’any 2010 s’acaba materialitzant en l’Escola Itinere i es posen en marxa les primeres edicions del Postgrau d’Intervenció Familiar Socioeducativa i el Màster de Teràpia Familiar Socioeducativa. Poc després, l’oferta de màsters i postgraus es va estendre també als àmbits de l’atenció precoç i de l’atenció integral a esportistes d’alt rendiment. Anys més tard, també hem incorporat el Màster en Intervencions Assistides amb Gossos.

Model i mètode Itinere

Eixos que vertebren el nostre model:

Visió pràctica

Amb l’objectiu d’aplicar immediatament els coneixements obtinguts. Aquests coneixements emanen de la reflexió de la pràctica professional contrastada amb el marc teòric sistèmic; tot això es concreta en el model sistèmic socioeducatiu propi de l’escola. L’equip docent està configurat per professionals en actiu que compaginen la docència amb la seva praxi diària relacionada amb els continguts que imparteixen.

EDUVIC · Escola Itinere aporta coneixements contrastats a els i les professionals, perquè puguin aplicar-los durant la seva futura trajectòria; es tracta de coneixements sorgits de la cerca de bones pràctiques en la prestació de serveis i, també, dels incorporats procedents dels últims avanços de la recerca aplicada als diferents camps d’expertesa tractats. Aquests camps se situen dins dels àmbits de l’acció social i comunitària, del sector esportiu i, sobretot, de l’acompanyament a la infància, l’adolescència i les seves famílies.

Acompanyament personalitzat

EDUVIC · Escola Itinere aposta per oferir serveis de proximitat amb alt seguiment personalitzat per part del personal docent. La formació té un caràcter dialògic que dona resposta a les necessitats actuals de les persones participants.

Oferim un espai on fer front a la incertesa i la imprevisibilitat dels nous reptes amb una mirada global, àmplia i renovada. Totes les formacions estan tutoritzades.

Els tres sabers d’Itinere

SABER: el nostre «saber» no es compon només de les bases teòriques que es troben en els llibres, ja que el personal docent ho enriqueix amb el coneixement obtingut durant la seva carrera professional i amb la incorporació dels últims avanços de la recerca aplicada del seu camp d’expertise. A més, a l’Escola Itinere considerem que el bagatge intel·lectual i experiencial del nostre alumnat enriqueix al grup i que, per tant, aquest participa en la construcció del saber.

SABER FER: la nostra formació està orientada a la capacitació de professionals. Per aquest motiu, integrem el «saber fer», que consisteix en l’observació de casos reals, ja que les simulacions i les pràctiques són constants per tal d’aportar coneixements útils per a la vida real.

SABER SER I ESTAR: Escola Itinere és pionera en la introducció de recorreguts experiencials en els seus currículums acadèmics. Creiem que la reflexió sobre la pràctica professional i l’autoconeixement són bàsics per a «saber ser i estar» i exercir el treball de forma ètica i sense limitacions imposades per les nostres experiències personals, ans al contrari, treballem perquè aquestes sumin.

La socialització del coneixement i l’accessibilitat

EDUVIC · Escola Itinere aposta per la interactivitat i la comunicació en línia en temps real que aporten les TIC, per tal d’afavorir el treball en xarxa i disposar d’entorns col·laboratius per a la creació, gestió i socialització del coneixement. L’escola disposa de les últimes novetats tecnològiques en sistemes i aplicatius d’informació i comunicació com a base per a la formació en línia i com a potenciadores de la formació presencial. D’aquesta manera, es facilita l’accés a la formació contínua i especialitzada de qualitat a professionals que resideixen lluny de la seu de l’escola.

Flexibilitat de l’oferta de serveis

La formació, supervisió, consultoria i recerca es poden dissenyar a mida segons les necessitats de la nostra clientela (professionals, entitats o empreses).