escolaitinere@eduvic.coop

+34 654 507 251

7a edició
Màster

Màster en Atenció Precoç i Família

Semipresencial
Matrícula Oberta
Català
1500 hs.
Descripció

El Màster en Intervenció en Atenció Precoç: primera infància i família comparteix presentació amb el Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç i Família. No obstant això, cal tenir en compte que la formació és més exhaustiva, ja que la titulació no és de postgrau sinó de màster, això és degut al fet que la durada total del curs és de dos anys de formació respecte a l’any de postgrau.

Aquest màster et prepararà per exercir l’atenció precoç en tots aquests serveis que requereixin un coneixement especialitzat en la primera infància i les seves famílies.

Metodologia
Objectius
 • Capacitar-se com a professionals per a la intervenció en Atenció Precoç.
 • Dotar-se de coneixements i estratègies terapèutiques de treball, amb nens i nenes que presentin disminucions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament o estiguin en risc de sofrir-les; tant trastorns greus i permanents com lleus i transitoris.
 • Adquirir recursos per al treball amb les famílies i el seu entorn. Analitzar la família com un sistema dinàmic.
 • Aplicar en la pràctica amb casos reals els continguts teòrics assumits en el primer curs.
 • Fer una reflexió de l’experiència subjectiva de les pràctiques per poder créixer en el rol.
Requisits
Per què dur a terme aquesta formació?
Acreditació académica
Destinat a

Psicòlegs/gues, fisioterapeutes, logopedes, treballadors/es socials, educadors/es socials, pedagogs/gues, tècnics/ques d’educació infantil, neuropediatres, neuropsicòlegs/ gues, mestres d’educació especial, psicomotricistes que estiguin interessats/ des en iniciar la seva carrera al camp de la intervenció en atenció primerenca.

Sortides professionals
En col·laboració amb
Formació reconeguda per
Continguts
 • Contingut 1r any
  • El contingut del primer any del Màster en Atenció Precoç i Família es correspon amb el contingut del Postgrau Intervenció en Atenció Precoç: primera infància i família.
   • Introducció i seguiment del curs i avaluació
    • Els serveis d’atenció precoç: CDIAP.
    • Introducció al curs. Navegació per la plataforma.
    • Formant equip.
    • Expectatives.
    • Seguiment del curs.
    • Tutoria grupal.
    • Valoració del curs.
    • Recursos d’Atenció Precoç a Espanya.
    • El treball en equip en Atenció Precoç.
   • Fonaments neurològics i desenvolupament psicomotor dels 0 als 6 anys
    • Fonaments neurològics del desenvolupament infantil.
    • Perspectiva des de l’Atenció Precoç del desenvolupament psicomotor dels 0 als 6 anys.
    • Signes d’alarma, factors de risc i factors de protecció en el desenvolupament infantil.
    • Síndromes neurològics i fenotips conductuals.
   • La família i la seva funció en el desenvolupament infantil dels 0 als 6 anys
    • La família com a context de desenvolupament: criteris d’intervenció en les funcions, rols i estils educatius.
    • Evolució de la família: noves realitats, noves pautes d’intervenció amb relació a la criança.
    • La família davant la discapacitat en la primera infància.
   • Valoració diagnòstica en atenció precoç
    • Procés de valoració diagnòstica en la primera infància.
    • Instruments de valoració entre els 0 i 6 anys.
    • Valoració social en atenció precoç.
   • Tècniques i estratègies d’intervenció terapèutica en trastorns en la primera infància: intervenció amb un/a infant i la seva família (I)
    • Tècniques i estratègies d’intervenció en el Retard Global del Desenvolupament.
    • Tècniques i estratègies d’intervenció en el Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual.
    • Tècniques i estratègies d’intervenció en el Trastorn Emocional / Conducta.
    • Tècniques i estratègies d’intervenció en el Trastorn per Dèficit d’Atenció i en la Hiperactivitat.
    • Tècniques i estratègies d’intervenció en trastorns de la relació i la comunicació: TEA.
   • Tècniques i estratègies d’intervenció terapèutica en trastorns en la primera infància: intervenció amb un/a infant i la seva família (II)
    • Tècniques i estratègies d’intervenció en el trastorn motor.
    • Tècniques i estratègies d’intervenció en la Plurideficiència.
    • Tècniques i estratègies d’intervenció en el dèficit visual.
    • Tècniques i estratègies d’intervenció en els trastorns del llenguatge.
    • Tècniques i estratègies d’intervenció en les dificultats derivades de la criança i l’entorn.
    • La intervenció social en Atenció Precoç.
    • Altres formes d’intervenció des dels CDIAP: teràpia aquàtica, grup d’ajuda psicomotriu, grup de criança, grup de suport a famílies amb fills o filles amb trastorns greus i permanents, aplicació de la pràctica psicomotriu en un centre matern-infantil, grup terapèutic d’atenció intensiva.
 • Contingut 2n any
  • Pràctiques presencials. Pràctiques al CDIAP
   • Modalitat expandida. 7h de pràctiques setmanals distribuïdes en un o dos dies, en horari de matí (9 a 14h), de tarda (15 a 19h) o tot el dia, de dilluns a divendres. [252h anuals dutes a terme en 36 setmanes].
   • Modalitat intensiva. 14h de pràctiques setmanals distribuïdes de dos a quatre dies, en horari de matí (9 a 14h), de tarda (15 a 19h) o tot el dia, de dilluns a divendres. [252h anuals dutes a terme en 18 setmanes].
   • Estudi i documentació de casos online.
  • Projecte d’investigació
   • Objecte d’investigació i pla de projecte.
   • Primers resultats.
   • Conclusions preliminars.
   • Projecte final d’investigació.
   • Presentació del projecte.
  • Treball experiencial del rol professional

Xènia Martínez Teixidó

Vanessa Muñoz Berrocal

Docent

Susana Gabarrón Valverde

Docent

Silvia Pastor López

Docent

Roser Piñol Rubió

Docent

Pepa López Jodar

Docent

Núria Ollé García

Docent

Neus Raventós Albiach

Docent

Mikel Moncho Fernández

Docent

Maria Remedios Cantó Piñero

Docent

Lorena Doce

Docent

Laura González de Rivera Tella

Docent

Laia Martínez Edo

Docent

Laia Ferrer Botella

Docent

Gemma García Gómez

Docent

Gemma Andreu

Docent

Gabriela Ganc

Docent

Fina Fernández Cavero

Docent

Eva Sepúlveda Navarro

Docent

Cristina Coll Lafoz

Docent

Cristal Seco

Docent

Claudia Sierra Vandrell

Docent

Chari Jordán López

Docent

Alejandra Benito

Docent

Per conèixer el preu i les formes de pagament, així com el tipus de descomptes, beques i ajudes a les quals es pot optar, és necessari dirigir-se a la pàgina del curs de la Universitat de Barcelona – Institut de formació contínua IL3.

  Completa el formulari per a la teva inscripció
  He llegit y accepto la política de privacitat

  Resum del curs en PDF
  Cursos relacionats