escolaitinere@eduvic.coop

+34 654 507 251

OFERTA FORMATIVA ESCOLA ITINERE 2021-2022

EDUVIC Escola Itinere disposa de coneixements i eines per la capacitació professional des del paradigma sistèmic, la neurociència aplicada i la pedagogia. És un espai per a la reflexió i la investigació en l’àmbit de la intervenció familiar, social i educativa. Ofereix serveis de formació, supervisió, consultoria i investigació.

Oferta formativa en postgraus i màsters

Curs especialitzat en la prevenció, detecció i intervenció de tots els trastorns ─ja siguin greus i permanents o lleus i transitoris─ que puguin aparèixer en infants entre els 0 i 6 anys d’edat, així com en la intervenció en l’entorn socioeducatiu i sanitari del nen i la seva família.

Es desenvolupen recursos i estratègies per orientar i assessorar a les famílies en l’acompanyament de la criança i/o en el procés d’acceptació de les necessitats i les dificultats específiques dels seus fills i filles.

En col·laboració amb:

Aquest màster permet capacitar-se com a professional per a la intervenció en Atenció Precoç. El curs es fonamenta en una metodologia individualitzada a partir de la tutoria individual i grupal.

Ofereix coneixements i estratègies terapèutiques de treball amb nens i nenes que presentin disminucions o trastorns en el seu desenvolupament o estiguin en risc de sofrir-les.

En col·laboració amb:

Amb aquest postgrau s’obté una formació bàsica en Intervenció Familiar. Es fonamenta en el model sistèmic i la teràpia familiar, la teràpia breu estratègica, l’acció socioeducativa aportada per la pedagogia social, l’educació social, el treball social i la pràctica reflexiva.

Amb aquesta formació es pot accedir al màster, de dos anys, que capacita a l’alumne com a expert/a en Teràpia Familiar Socieducativa.

 

En col·laboració amb:

Aquest màster ofereix una formació d’expert en Intervenció familiar i dóna accés al postgrau en Pràctiques supervisades de l’Escola Itinere, que permet acreditar-se com a Terapeuta familiar.

Permet capacitar professionals perquè ajudin a les famílies a superar disfuncionalitats a través d’un procés terapèutic d’intervenció. Disposa d’una metodologia amb un pes específic en la formació experiencial basada en la reflexió personal de la família d’origen, de les pròpies creences i de l’estil professional.

En col·laboració amb:

Formació especialitzada de tercer nivell per als professionals del sector social i socioeducatiu que, havent superat la formació bàsica i avançada en teràpia familiar, vulguin exercir el rol de terapeuta i co-terapeutafamiliar. Es desenvolupa sota la supervisió d’un professional Terapeuta familiar i Docent supervisor acreditats per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar (FEATF) i permet acreditar-se com a Terapeuta Familiar.

En què ens diferenciem?

Per què l’Escola Itinere

EDUVIC·Escola Itinere està especialitzada en la formació de Teràpia Familiar Socioeducativa i els seus màsters i postgraus estan reconeguts per la Federació Espanyola d’Associacions de Terapia Familiar (FEATF). Gràcies a la seva sòlida base i experiència també ofereix altres màsters i postgraus com són el d’ Intervenció i Atenció Precoç i Família i d’altres relacionats al món de l’Esport Implicat, formacions sempre vinculades a la intervenció social i educativa.

L’Escola compta amb les últimes innovacions tecnològiques en sistemes i aplicatius de la informació i la comunicació. Això li permet desenvolupar el seu potencial per a facilitar una formació tant en línia com presencial i, alhora, uns serveis de proximitat.

També ofereix serveis de consultoria i supervisió, i disposa d’un departament d’investigació especialitzat en la detecció i l’estudi de necessitats.

 

El nostre model educatiu

EDUVIC · Escola Itinere ofereix un model propi, viu, crític i participatiu que es compromet amb la societat. Això permet una visió oberta i innovadora a l’hora d’impartir les seves formacions. Es prioritzen les necessitats dels alumnes i l’adaptació del model educatiu a l’entorn social del moment.

Per aconseguir-ho, l’Escola Itinere ha establert cinc eixos que vertebren el model:

Visió pràctica

L’equip docent està configurat per professionals en actiu que compaginen la docència amb la seva praxi diària relacionada amb els continguts que imparteixen

Acompanyament personalitzat

S’aposta per oferir serveis de proximitat amb un alt seguiment personalitzat per part dels docents. Totes les formacions estan tutoritzades i la formació té un caràcter dialògic que dona resposta a les necessitats actuals de les persones participants.

Els tres sabers d’Itinere

SABER: Tant docents com alumnes són participants en la construcció del saber i és per això que el bagatge intel·lectual i experiencial de tots els participants enriqueixen activament el contingut de les formacions

SABER FER: Integrem sempre l’observació de casos reals, les simulacions i les pràctiques com a mètode formatiu

SABER SER I ESTAR: L’Escola Itinere és pionera en la introducció de recorreguts experiencials en els seus currículums acadèmics. La reflexió sobre la pràctica professionals i l’autoconeixement són bàsics per exercir el treball de forma ètica i sense limitacions imposades per les nostres experiències personals.

La socialització del coneixement i l’accessibilitat

S’aposta per la interactivitat i la comunicació en temps real que ofereixen les TIC per afavorir el treball en xarxa i disposar d’entorns col·laboratius. D’aquesta manera es facilita l’accés a formació contínua i especialitzada de qualitat a professionals que per residència queden lluny de la seu de l’Escola

  • Flexibilitat en l’oferta de serveis

La formació, supervisió, consultoria i recerca es poden dissenyar a mida de les necessitats de les persones clients (professionals i empreses)

 

Vols saber alguna cosa més? Tens cap dubte?

⬇⬇⬇