fbpx
JORDI MUNER
Direcció acadèmica Màsters i Postgraus en línia

Pedagog, llicenciat en ciències de l’educació en l’especialitat de pedagogia terapèutica i postgrau en assessorament psicopedagògic per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgrau i Màster en Teràpia Familiar per l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Psicoterapeuta familiar i de parella acreditat per la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF) y por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP). Mediador familiar acreditat pel Centre de mediació en dret de Catalunya. Docent i Supervisor docent acreditat per la Societat Catalana de Teràpia Familiar i la FEATF.

Des de principis del 1980 treballa amb infants i famílies en risc d’exclusió social. Va iniciar la seva trajectòria laboral atenent joves infractors en medi obert i residencial, especialitzant-se, posteriorment, en el diagnòstic del maltractament infantil i el tractament de famílies maltractadores, la mediació familiar i la teràpia familiar i de parelles. Ha exercit la consulta privada en diferents projectes conjuntament amb col•legues terapeutes familiars, així com tasques d’avaluació de programes i recursos de protecció de menors en la Direcció general d’atenció a la infància i l’adolescència i, recentment, com a responsable de planificació i avaluació de polítiques i serveis de la Secretaria d’Infància i Adolescència.

Docent de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital Sant Pau de Barcelona des del 2006 en la formació en línia en Teràpia Familiar conjuntament amb Euskadi eta Nafarroako Famili Terapia Eskola (Escola Vasco Navarra de Teràpia Familiar – EVNTF). Coordinador de les investigacions en l’àmbit social del Máster de Teràpia Familiar del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau des del 1996 fins el 2009. Coordinador dels postgraus de Mediació familiar i gestió de conflictes a la Universitat de Girona i a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (UAB).

Ha col•laborat amb diverses entitats d’iniciativa social de Girona, com la Fundació SER.GI, i ha impartit docència per institucions com el Col•legi oficial de diplomats en treball social i assistents socials de Catalunya, l’Hospital Sant Joan de Deu, l’Associació per a la promoció de serveis a la mediació, …. i com a docent en postgraus i màsters a la Universitat de Vic, la Universitat de Girona i la Universitat Autònoma de Barcelona (EPSI).

Ponent i participant en diverses jornades com en el 1er Congrés interdisciplinari d’atenció primària (Departament de Salut), I Jornadas Internacionales de Detección, Notificación y Registro de Casos de Maltrato Infantil (Murcia), en els Fòrum FEDAIA, en el 20è aniversari de la Convenció dels drets de l’Infant (L’Hospitalet de Llobregat), en la Jornada sobre Psicoteràpies sistèmiques i gestió de xarxes socials de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau, entre d’altres.

Ha estat membre fundador i component del consell redactor del butlletí digital Inf@ncia de la Secretaria d’Infància i Adolescència i del consell redactor del butlletí Díctia de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Ha impulsat i participat en diversos projectes tecnològics pel desenvolupament de sistemes de gestió per al registre i seguiment d’expedients administratius, de sistemes d’informació pel monitoratge i avaluació de dades, d’entorns col•laboratius per la creació, gestió i socialització del coneixement, de comunicació electrònica i de creació de xarxes socials.

Ha dirigit els estudis Estudi poblacional de la infància i l’adolescència de Catalunya i Oferta i utilització de serveis i recursos per a la infància i l’adolescència de Catalunya (www.dixit.cat), ha publicat Marc conceptual del Pla director d’infància i adolescència de Catalunya (www.dixit.cat), El conflicto ¿puede ayudarnos a crecer? (Revista Aula, Ed. Graó), i col•laborat en la redacció Protocol d’actuació clínicoassistencial de maltractaments aguts a la infància (Departament de Salut i Acció Social i Ciutadania), i en els estudis La protecció a la infancia i l’adolescència a Catalunya, Polítiques públiques i plans d’actuació en infància i adolescència i Normativa i recomanacions nacionals i internacionals en polítiques i actuacions en infància i adolescència (www.dixit.cat), entre d’altres.

És docent i Director Acadèmic dels màsters i postgraus de l’Escola Itinere. És membre del Consell Directiu.

febr. 18
X