fbpx

Supervisió

EDUVIC · Escola Itinere ofereix uns serveis especialitzats per millorar d’una manera contínua la pràctica professional en l’àmbit de l’atenció a les persones amb l’objectiu d’avaluar les intervencions i fer-les més efectives. Es tracta d’una acció educadora, de transmissió de coneixements, orientadora i, fins i tot, terapèutica.

DESTINATARIS

Qualsevol entitat o grup pot sol·licitar aquests serveis, tant per a les persones que formen part d’un equip de treball com per a les que pertanyen a un servei. Des d’EDUVIC · Escola Itinere es recomana que el grup no estigui format per més de vint persones. Si un equip, però, supera aquesta xifra, adaptem la nostra metodologia per aplicar-la amb grups nombrosos perquè tothom hi pugui participar alhora.

L’escola també està oberta a les supervisions de professionals de procedència diversa que no comparteixin equips de treball. A banda dels grups que es puguin formar a partir de peticions espontànies, EDUVIC · Escola Itinere ofereix un curs quinzenal de mentoria de professionals i de creixement personal. Aquest taller de llarga durada està plantejat com un recorregut formatiu i de servei en què les persones participants reben continguts i assessorament dels docents. Els objectius generals són l’apoderament del participant per mitjà del reconeixement dels recursos propis, i també l’elaboració de les experiències personals que poden repercutir en els processos d’acompanyament de les persones ateses.

MODALITATS

Depenent de quin sigui l’enfocament de l’estudi, distingim entre la supervisió de casos i la supervisió d’equips. Ambdues es poden oferir en modalitat presencial i en línia. La temporalitat de l’acció depèn de les característiques i de la complexitat de cada projecte, de l’experiència de l’equip i del seu model de treball. Amb tot, la freqüència habitual que aconsellem per experiència i tenint en compte els resultats obtinguts és la mensual. De tota manera, EDUVIC · Escola Itinere s’adapta per atendre les particularitats dels sol·licitants.

SOL·LICITA AQUEST SERVEI

MARTA GALLARDO
Persona de contacte Escola Itinere
marta.gallardo@eduvic.coop ·
93 332 00 12

Els que s’observen a si mateixos en la intervenció que fan aconseguiran més efectivitat i una millora en la pràctica professional

SUPERVISIÓ DE CASOS

La supervisió de casos s’enfoca en la revisió, l’anàlisi i l’estudi de la intervenció professional en casos en curs. Té en compte tota la xarxa de serveis amb els quals interactua el professional que presenta el cas en l’exercici i el desenvolupament del seu rol.

OFEREIX
 • La revisió, l’anàlisi i l’estudi de la intervenció professional
 • La millora de la intervenció professional a partir de l’activació de recursos personals i interaccionals per superar barreres i obstacles del rol professional
 • La discussió en grup i l’anàlisi del context laboral i organitzacional
 • L’ampliació de les pròpies possibilitats de relació perquè es converteixin en instruments de transformació versàtils i efectius
 • L’anàlisi de la xarxa de serveis amb els quals interactua el professional
 • Una mirada àmplia i contrastada des de les observacions i les propostes de la persona supervisora
S’ADREÇA A

Equips de centres residencials d’acció educativa / Equips de centres d’acollida / Equips d’atenció a la infància i l’adolescència / Equips de serveis socials bàsics / Equips de centres oberts / Professionals que no pertanyen al mateix equip de l’àmbit de l’atenció a la infància, l’adolescència i les famílies

SUPERVISIÓ D'EQUIPS

La supervisió d’equips s’adreça, principalment, a un grup de professionals que formen part d’un mateix equip de treball o servei. Tot i així, també és indicada entre professionals de procedència diversa que comparteixen una mateixa praxis professional, destinataris, sector i context de treball.

OFEREIX
 • Revisió i anàlisi de la intervenció de l’equip per compartir una mateixa metodologia
 • Espais de reflexió sobre les relacions entre els membres del grup per la millora de la cohesió com equip.
 • Discussió en grup i anàlisi del context laboral i organitzacional.
 • Capacitació en la resolució de conflictes en les divergències de l’equip
 • Anàlisi i ajustament de la funció i el rol professional dels diferents membres de l’equip.
 • Possibilitar la millora de la intervenció professional com a conjunt a partir d’activar recursos personals i interaccionals per superar barreres i obstacles del rol professional.
S'ADREÇA A

Equips de Centres Residencials d’Acció Educativa / Equips de Centres d’Acollida / Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència / Equips de Serveis Socials Bàsics / Equips de Centres Oberts / Altres equips professionals en l’àmbit de l’atenció a la infància, l’adolescència i les famílies.

X