fbpx

Recerca

A la cooperativa EDUVIC estem compromesos amb la creació de coneixement. Per aquesta raó, l’Escola Itinere és també un centre de recerca aplicada basada en el mètode de la recerca-acció des de la pràctica reflexiva.

En aquest sentit l’Escola disposa, per una banda, de l’Àrea de serveis d’atenció a la infància, l’adolescència i les seves famílies i, de l’altra, de l’Àrea de coneixement i investigació, que permet establir un procés bidireccional d’informació que enforteix i nodreix ambdues àrees. La nostra finalitat rau en adquirir bones pràctiques que ajudin a:

  • Millorar l’efectivitat de les intervencions professionals i de la prestació de serveis.
  • Donar resposta a les necessitats emergents de les persones professionals i de les famílies.

INVESTIGUEM JUNTS?

LLUÍS MARCH
Director d’investigació
lluis.march@eduvic.coop · 93 332 00 12

PROJECTES

Considerem la investigació un servei que aporta valor a la nostra activitat per poder afrontar situacions de repte, generar discursos i dotar d’un marc teòric que permeti innovar, publicar i difondre resultats. Per al seu desenvolupament establim relacions de col·laboració amb institucions i universitats.

EDUVIC · Escola Itinere ha participat conjuntament amb el Grup d’Investigació GRISIJ (Grup de Recerca en Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut) de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida en el projecte Parental Guidance and Education i CapeVfair, impulsats per la Comissió Europea en el marc del projecte general Erasmus +.

El projecte PAGE té per objectiu la promoció d’una criança positiva mitjançant l’educació a pares i fills. Per a la seva elaboració ha comptat amb la participació d’entitats especialitzades i universitats europees, les quals han compartit formes de treball, idees, mètodes i pràctiques en el camp de la criança positiva.

El projecte CapeVfair dona continuïtat a la col·laboració establerta entre els participants europeus de PAGE aprofundint en l’objectiu específic d’elaborar un marc conceptual per a la formació i sensibilització dels professionals sobre el suport específic a dones vulnerables que estan embarassades i/o amb filles i fills petits.

METODOLOGIA

Encara que la metodologia pot variar d’un projecte a l’altre segons les necessitats de cadascun, EDUVIC · Escola Itinere aposta per oferir un espai on es puguin desenvolupar de manera igualitària els rols d’investigador-participant. Així doncs, es fomenten les relacions de col·laboració, s’assegura que s’inclogui la veu dels col·lectius menys escoltats i s’incrementen les fortaleses de les persones i les famílies participants. Perquè la recerca-acció sigui efectiva, es necessita la implicació tant de l’entitat i dels professionals, com de les famílies ateses.

TIPOLOGIES

RECERCA COM A SERVEI A ENTITATS

EDUVIC · Escola Itinere està oberta a col·laborar amb empreses, institucions i universitats aportant el coneixement que neix de la praxi professional i posant a la disposició d’aquests organismes els serveis gestionats per la cooperativa EDUVIC com a camp de recerca.

RECERCA DINS DE LES FORMACIONS ITINERE

La recerca està prevista en les formacions de llarga durada, com els màsters o els postgraus. Es converteix, d’aquesta manera, en un àmbit important de capacitació professional en l’etapa final d’aquestes formacions. Pot prendre formes diferents:

  • Suport a projectes de recerca en curs o externs
  • Recerca preliminar respecte d’una problemàtica ja detectada
  • Recerca a partir de la detecció d’una nova necessitat o problemàtica
X