fbpx
CARLES BOSCH
Docent

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Màster i diplomatura de postgrau en teràpia familiar sistèmica, realitzat en el Centre de Teràpia Familiar de Barcelona (reconegut per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar i centre membre de la European Family Therapy Association), havent cursat els programes per a l’acreditació de psicoterapeuta.

Formació en psicoteràpia d’integració i reprocessament del trauma, nivell III, realitzat en l’Institut Aleces. Com a formació complementària ha realitzat cursos i seminaris relacionats amb l’àmbit de la salut mental, així com en l’àmbit de la intervenció socioeducativa i terapèutica amb infància, adolescència, famílies i parella.

La seva experiència professional s’inicia com educador en un centre obert amb nens i adolescents amb dificultats socio-familiars, continuant amb la mateixa funció professional en centres de justícia juvenil. Com a psicòleg, col.laborà en programes de toxicomanies tant en medi obert com en centres penitenciaris.

És soci de la cooperativa EDUVIC SCCL des de l’any 1997. Dins de l’entitat ha treballat com a educador social en el CRAE Kairós i, posteriorment durant 7 anys, de director en el mateix servei. A partir de l’any 2007 i fins el 2018, passa a formar part de l’equip tècnic del Centre d’Acolliment Talaia, on realitzà, entre d’altres, les funcions de terapeuta familiar amb les adolescents i les seves famílies ateses per aquest servei.

Des de l’any 2016 i en l’actualitat realitza supervisions a equips educatius que estan en atenció directa amb infància i/o adolescència (CRAE, centre obert, UEC) tant a nivell formatiu com relacional. Des del mes de setembre del 2018 i actualment, en conveni de col.laboració amb la Fundació Nous Cims, treballa com a psicòleg en el disseny i execució de Komtü, programa integral per a millorar la salut emocional i relacional a les escoles, involucrant a tota la comunitat escolar. Des de l’any 2015 i actualment treballa en una consulta privada de psicoterapeuta i terapeuta familiar on s’ofereixen els serveis d’assessorament, consultoria i teràpia familiar, de parella i individual.

Des de l’any 2011 dinamitza tallers i xerrades sobre parentalitat positiva a pares, mares i/o cuidadors. Actualment treballa com a docent de l’Escola Itinere en el Màster de Teràpia Familiar Socioeducativa.

des. 3
X