fbpx
ADELA CAMÍ
Docent / Supervisora de l’Escola Itinere

És sòcia fundadora de la cooperativa EDUVIC, on ha participat en el disseny dels seus projectes, i docent de seminaris de formació a demanda, supervisora i consultora de l’Escola Itinere. Diplomada en Treball Social.

Psicoterapeuta familiar i de parella. Màster en Teràpia Familiar Sistémica. Ha rebut formació especialitzada dins de la Teràpia Familiar amb professionals com a G. Nardone, C. Saccu, A. Fiorenza, B. Ulsamer, S. Minuchin, C. Naranjo, E. Tilman-Ostyn, H. Maturana, Cloe Madanes y A. Zurrón.

Certificada en Psicoteràpia d’Integració i Reprocessament del Trauma per l’Instituto Aleces i com a terapeuta de Brainspotting per Brainspotting España, ambdues formacions vinculades a l’àmbit de la neurociència.

Està especialitzada en la comunicació i treball amb infants i adolescents. Està habilitada com a educadora social.

Té una àmplia formació en l’àmbit de disseny i gestió de projectes i recursos per a l’acció social, així com en l’àmbit de la intervenció socioeducativa i terapèutica amb infància, adolescència, famílies i parella. Està especialitzada en la comunicació i treball amb nens i adolescents.
La seva experiència professional abasta diferents vessants:

  • Educadora en medi obert i en medi residencial, tant en centres d’acció educativa com en centres d’acolliment i diagnòstic
  • Directora d’un CRAE d’adolescents i un Centre d’Acolliment i Diagnòstic
  • Supervisora de casos, d’equips de professionals: equip tècnic dels Serveis Centrals d’Atenció a la Infància i la Família de la Junta d’Andalusia i diferents Equips de CRAE, de CA, de Centres Oberts, de CDIAP, de Servei de Teràpia Familiar
  • Consultoria en l’organització metodològica de centres d’acció educativa per infants i adolescents per d’altres Entitats Catalanes, espanyoles, europees i llatinoamericanes
  • Docent d’equips educatius i tècnics, en cursos, seminaris i tallers organitzats per diferents Administracions i Entitats dedicades a l’acció social amb infància, adolescència i família
  • Terapeuta Familiar i de parella des de la perspectiva de la Teràpia Familiar Socioeducativa

Actualment treballa com a Directora General de d’EDUVIC SCCL. Supervisa el Diagnòstic al CA Talaia. Exerceix com a supervisora de casos i terapeuta familiar al Servei Cruïlla i com a supervisora de dos CRAEs a Terres de l’Ebre i al Barcelonès, d’un Centre d’Acolliment i Diagnòstic a Tarragona, d’un CDIAP i d’un SATAV que intervé en casos de divorcis judicialitzats. Imparteix formació en cursos, seminaris i tallers per professionals de l’acció social.

Forma part del Consell Directiu d’Escola Itinere i la supervisa. És docent de màsters i postgraus en Teràpia Familiar així com de cursos a demanda.

maig 28
X