fbpx

Supervisió 3: “L’equip de treball: eina principal d’un centre residencial d’infants i adolescents”

Per a García Badar (1990) cada membre de l’equip interdisciplinari davant la intensitat de les relacions es veu obligat a recórrer un dels tres camins possibles:

1) Al no poder tolerar la situació, tal com l’està vivint, ha de prendre distància, allunyant-se dels infants i adolescents i de la participació. (Si es tracta d’un educador pot posar distància tornant-se més repressiu i pot desenvolupar una tendència a recloure’s en el despatx d’educadors)

2) La segona possibilitat és emmalaltir-se, identificant-se amb els nens i adolescents, reclamant igual atenció. Si bé forma part del personal, pren el paper de pacient fent una regressió a través de la qual reclama una cura similar, fent responsable moltes vegades a la Institució per haver-li emmalaltit.
3) La tercera possibilitat és la de fer un procés de creixement i desenvolupament que té semblança amb el procés socioeducatiu dels infants i adolescents. Si es tracta d’un membre del personal ho denominarem canvis necessaris per a capacitar-se professionalment i desenvolupar cada vegada més recursos yoics per a poder enfrontar les ansietats dels educands, el que simultàniament constitueix un creixement psicològic del seu sí mateix.El no poder fer aquest tercer procés pot dur a pensar que la situació de l’educand és “una situació sense sortida”. Un s’aferra a la idea que el que ocorre no té rés a veure amb un mateix, posa una major distància entre la salut i la malaltia, es torna crític amb bel·ligerància amb la institució, es pot aliar amb altres persones que tendeixen a fer compartiments estancs atrinxerant-se; això pot succeir en tots els nivells de l’equip.
Un aspecte fonamental per a unes relacions sanes en l’equip és la comunicació. Els problemes propis de la convivència es presenten en qualsevol grup de persones reunides i per tant en qualsevol institució. En els centres residencials hi ha dues variables que incideixen en forma determinant sobre els problemes de la convivència: una depèn de la major o menor coherència que existeixi en l’equip educatiu quant al seu model i metodologia de treball; altra variable és que el contacte quotidià amb els nens i adolescents, que han sofert un tracte inadequat per part dels seus progenitors, desgasta i posa en moviment ressonàncies personals poderoses que permanentment desafien a l’equip perquè pugui complir reeixidament la seva missió fonamental, això és, conservar l’actitud educativa i de rehabilitació emocional en benefici dels educands.
És determinant per a la comunicació veure com es realitza la coordinació entre els professionals per a la discussió de casos i parlar de les dificultats que van apareixent. Solen existir espais formals de reunió i coordinació, però sorgeixen resistències per a mantenir-los “per falta de temps” davant les constants demandes dels residents i els requeriments burocràtics de les institucions” i una dinàmica que tendeix a reproduir-se és atendre primer l’urgent, que sol ser molt, i queda poc temps per a l’important. Fa falta temps per a parlar de com està afectant el treball quotidià en els professionals i en les seves relacions interpersonalsi saber tolerar les crítiques i aprendre dels errors. Aquesta necessitat va renyida amb el narcisisme que necessita a més de reconeixement i comentaris positius. Si predomina la crítica el sentiment paranoideaflora i la comunicació es ressent, creant-se aliances i subgrups i l’equip es fractura. Quan no existeix la confiança per a realitzar critiques ni expressar reconeixement la incomunicació i l’aïllament s’instal·la en l’equip i en les relacions interprofessionals.

 

L’equip precisa de mitjans i espais de reunió i supervisió on ventilar l’angoixa, reconèixer les limitacions i coordinar les accions i si no els tenen, llavors s’enfronten a situacions d’impotència i es creen confrontacions amb la resta de l’equip/us i els usuaris. Una pregunta és Com ajudar als propis equips a no veure’s superats per aquesta dinàmica?

Cada centre residencial té una història diferent i l’estructura es compon de persones amb diferents professions i amb formació diversa ; tots comparteixen la mateixa tasca i tenen un rol important per a la rehabilitació emocional i l’educació i és necessari en l’organització de l’acció educativa tenir en compte a tots els membres de l’equip perquè estiguin tots implicats. És evident la complexitat que suposa el desig d’harmonitzar les respostes educatives. Atès que l’amplitud del marc teòric referencialha d’articular-se entre professionals que aporten formacions diferenciades, es requereix d’una meticulosa tasca de cooperació i potenciació. Aquestes premisses impliquen la recerca d’acords que permetin trobar consonàncies entre la diversitat d’enfocaments. Veure si es poden consensuar criteris entre les diferents sensibilitats que apareixen en els membres de l’equip. Les diferents experiències evidencien les dificultats a aconseguir aquests objectius. Quan augmenten els conflictes dintre de l’equip i no es creen espais que afavoreixin la comunicació per a solucionar-los augmenta la desprotecciói apareix com mecanisme de defensa que “cadascun vagi a la seva ” davant la desconfiança envers els altres, produint inseguretat i fraccionament psíquic. Això produeix un efecte de retroalimentació en els residents d’un centre residencial que se senten amb temor i desprotegits, i que determina un augment en les transgressions de les normes i manifestacions d’agressivitat robatoris, agressions, ) i descompensacions en els residents més deteriorats que demanden inconscientment que els membres de l’equip arreglin els seus assumptes entre ells o amb la institució per a no estar segrestats emocionalment en el seu malestar, i es posin a la tasca de fer-los cas de debò i estar atents a les seves necessitats i dolor.


De vegades ocorre com amb els fills petits que quan els pares tenen dificultats i manca de comunicació entre ells comencen a realitzar actes i posar-se insuportables per a cridar la seva atenció. Un factor protector de primer ordre és el sentiment de sentir-se acompanyat i “no estar sol davant el perill”.El problema sorgeix quan no es vol reconèixer el que està succeint en l’equip i la solució es posa fora, per exemple, demandant un guarda de seguretat que protegeixi. La convivència dintre d’un residencial reviu els fantasmes internalitzats de tots els seus participants –abandó, competència, rivalitat, enveja, poder, agressió, culpa, per citar –ne alguns.- i en ocasions es donen situacions d’abús de poder o maltractament de l’equip (o alguns dels seus membres) enfront dels residents, en part com resposta als sentiments d’inseguretat. Tals sentiments, en gran mesura, poden superar-se mitjançant un llarg procés de formació continuat i de supervisió .
Alguns factors que afavoreixen la creació de conflictes amb els usuaris per part dels professionals són prejudicis davant els infants i adolescents, no escoltar, no tenir en compte característiques de la relació interpersonal, estrès alt, desmotivació, no reconèixer els signes precursors de l’escalada de violència, propiciar que es produeixin situacions d’abús de confiança i perduda del autocontrol.
No obstant això, ajuden a evitar els conflictesl’afavorir l’expressió del malestar i l’agressivitat en les institucions que permetin el buidatge emocional dels educandsi la negociació dels contractes educatius perquè la persona es senti tractada individualment i atesa.
Una de les preocupacions més importants a considerar és la formació i capacitació permanent del personal.
Probablement una de les inversions més rendibles sigui la cura del personal que permetran que l’equip desenvolupi major capacitat per a rescatar els elements més saludables i funcionals de cada educant, així com desenvolupar mecanismes correctors de les situacions traumàtiques viscudes pels infants i adolescents i capacitin per a l’aprenentatge de noves maneres de sentir i actuar.
Altra premissa és veure si hi ha una direcció adequada que cuidi i ordeni. En relació a l’estil de lideratge para el cap que promou ambients protectors és aquell que demostra preocupació per les necessitats dels professionals; proveeix els recursos necessaris per a realitzar bé el treball; és sensible i flexible en relació a temes familiars; és capaç de reconèixer els aspectes positius i demostra confiança en el professional, s’interessa activament en el seu treball; defensa la posició dels professionals davant la institució , comunica clarament les seves expectatives; adequa les tasques a cada professional; és emocionalment estable (calmat, bon humor); lliura ajuda tècnica quan es necessita; està disponible; és obert i honest, els professionals confien en ell o ella.

També són molt importants els rituals d’incorporació i de comiat dels professionals. Una pregunta ha fer-se és: Cóm s’acull als nous professionals? Si es facilita la integració de nous membres a l’equip, ajudant-los a entendre la cultura de l’equip i permetent a la resta dels professionals fer un espai al nouvingut. Amb els rituals de comiat, ja sigui per partida voluntària o obligada es facilita l’elaboració d’aquestes experiències on s’han desenvolupat vincles intensos i es contribueix a mantenir els climes laborals sans.
Al personal se li ha de donar un comiat apropiat. Quan un membre del personal decideix deixar el centre, no s’ha de prendre com un fracàs. El fet que hagin donat molt de si mateixos ha de ser reconegut i han de rebre un bon comiat.
SUPERVISORA DOCENT EDUVIC-ESCOLA ITINERE

PRESIDENTA I DIRECTORA GENERAL D’EDUVIC SCCL

Altres articles sobre supervisió:
 “Supervisió 3: L’equip de treball: eina principal d’un centre “ se encuentra bajo una Licencia Creative Commons

MARC PERALES

Diplomat en Educació Social (URL). Postgrau en Intervenció Familiar Socioeducativa, Màster en Teràpia Familiar i Postgrau en Pràctiques Supervisades en Teràpia Familiar Sistèmica (UB). Terapeuta Familiar acreditat per la FEATF (Federació Espanyola d'Associacions de Teràpia Familiar). Membre de la Societat Catalana de Teràpia Familiar. Membre del CEESC (Col·legi d’Educadors i Educadors Socials de Catalunya). Formació en mediació comunitària.

Experiència professional durant més de 20 anys en l'àmbit socioeducatiu amb infància, adolescència i famílies en situació de vulnerabilitat, com a educador en diferents serveis i com a coordinador, en entitats com a Fundació Secretariat Gitano, Fundació Catalana de l’Esplai, Fundació Marianao i Fundació Pere Tarrés. En tots els serveis ha fet treballs d'atenció directa, planificació, disseny i coordinació. Fent un treball per a la comunitat des de la comunitat.

Des de setembre de 2021 s'incorpora a la cooperativa EDUVIC exercint de terapeuta familiar en diversos serveis i coordinant el servei de SOAF de Sitges.

ALBA HERRERA

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, Postgrau “Orientació i estratègies per al debat educatiu en el context familiar” (UAB). Màster en teràpia familiar Socioeducativa per l’Escola Itinere-IL3 Universitat de Barcelona i Postgrau de Pràctiques Supervisades en Teràpia familiar. També s'ha format en teràpia integrativa per al reprocessament del trauma (Institut Aleces).

Experiència professional durant més de 10 anys en l'àmbit socioeducatiu amb infància i famílies en situació de vulnerabilitat, com a educadora referent en una UEC i posteriorment en un centre obert dissenyant i implementant un projecte d'espai familiar i de servei d'acompanyament socioeducatiu per a les famílies. En tots els serveis ha fet treballs d'atenció directa, planificació, disseny i coordinació.

Des de Setembre de 2020 s'incorpora a la cooperativa EDUVIC exercint de terapeuta familiar en diversos serveis i coordinant el servei de SOAF del Prat de Llobregat.

ANA HERNÁNDEZ

Graduada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Teràpia Familiar Socioeducativa per la Universitat de Barcelona i l’Escola Itinere.

Formada en teràpia sistèmica i teràpia breu. Especialitzada en tècniques emocionals i corporals en el procés d'intervenció en trauma o en situacions de fort impacte emocional. Formada en perspectiva de gènere en psicoteràpia.

Actualment, psicòloga i psicoterapeuta infantojuvenil i familiar en contextos de risc d'exclusió social i violència.

MANUEL LLORENS

Manuel Llorens és psicòleg, professor de l'Especialització en Psicologia Clínica Comunitària de la Universitat Catòlica Andrés Bello a Veneçuela. S'ha especialitzat en l'atenció i la recerca en violència i exclusió social tant en l’àmbit individual com comunitari.

Ha publicat nombrosos llibres en l'àrea. Els més recents: "Psicoteràpia Políticament Reflexiva: cap a una aproximació contextualitzada" traduït i publicat per Springer en el 2020 i "La Mort Nostra de Cada Dia" (Universitat del Rosario, 2021).

Actualment dirigeix un programa d'atenció a víctimes d'abusos dels Drets Humans comesos per l'Estat Veneçolà.

ADELA CAMÍ

Educadora Social. Treballadora Social en l'àmbit clínic. Psicoterapeuta familiar i de parella, acreditada per la FEATF i la FEAP. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica. Especialitzada en psicoteràpia d'integració i reprocessament del trauma i BRAINSPOTTING. Ha rebut formació especialitzada dins del camp de la Teràpia Familiar amb professionals com a G. Nardone, C. Saccu, A. Fiorenza, B. Ulsamer, S. Minuchin, C. Taronger, E. Tilmans-*Ostyn, H. Maturana, Cloe Madanes. Colapinto, E. Cirillo, A. Sorrentino, M. Selvini, A. Canevaro. Dins de la Neurociència aplicada a la psicoteràpia i al trauma, s'ha format amb David Grand, R. Gibson, Diana Fosha, Steve Forges, Deb Dana, Sue Carter, Mario Salvador i Carmen Cuenca, entre altres.

Està especialitzada en la comunicació i treball amb nens/as, adolescents i les seves famílies i en pràctiques restauratives en violència filio-parental. Posseeix una àmplia formació en l'àmbit del disseny i gestió de projectes i recursos per a l'acció social, així com en l'àmbit de la intervenció socioeducativa i terapèutica amb infància, adolescència, famílies i parella.

Actualment treballa com a Directora General a EDUVIC SCCL, assumint des de la mateixa la dinamització de la Responsabilitat Social Cooperativa i el Departament d'Innovació i Disseny de Projectes.

Exerceix com a Terapeuta Sistèmica Familiar i de Parella des de la perspectiva de la Teràpia Familiar Socioeducativa, la Neurociència aplicada al Benestar Emocional i el Reprocessament del Trauma i de supervisora i consultora en diversos serveis socioeducatius i clínics.

Psicoterapeuta familiar sistèmica i de reprocessament del trauma en el Psicoteràpia&Trauma Institute, del qual a més forma part de la seva Comissió Directiva.

Imparteix formació en postgraus, cursos, seminaris i tallers en l’Escola Itinere per a professionals de l'Acció Social i Clínica.

ENRIC GÓMEZ

Diplomat en Educació Social (URL). Estudis de Pedagogia (UB). Postgrau en Intervenció Familiar Socioeducativa, Màster en Teràpia Familiar i Postgrau en Pràctiques Supervisades en Teràpia Familiar Sistèmica (UB). Terapeuta Familiar acreditat per la FEATF (Federació Espanyola d'Associacions de Teràpia Familiar). Membre de la Societat Catalana de Teràpia Familiar. Postgrau en Direcció i Gestió d'ONG-ONL (ESADE). Estudis de psicoteràpia d'integració i de reprocessament del trauma (Institut Aleces). Diplomat en Teràpia Breu - Model de Resolució de Problemes (Brief Therapy Center, Pal Alt).

Docent de la Escola Itinere. Especialització i aprofundiment en l'àmbit de la infància, adolescència i famílies en situació de vulnerabilitat i risc social; la intervenció socioeducativa i terapèutica en contextos socials i educatius i la psicoteràpia sistèmica. Format en l'ús de diverses eines d'intervenció socioeducativa, en el treball de grups i equips orientats a un funcionament saludable, en intervenció comunitària i xarxes d'atenció social.

Soci de la cooperativa des de l'any 2017, desenvolupa la seva activitat coordinant el projecte SIS · Àncora i com a terapeuta familiar a EDUVIC · Famílies. En l’Escola Itinere ha treballat com a docent del postgrau “Diagnòstic i intervenció sistèmica amb famílies en estudi”, docent de cursos a demanda per a professionals i ha participat en la construcció del model de teràpia familiar socioeducativa. Participant del projecte ERASMUS + en el programa PAGE (Parental Guidance and Education), ha estat conferenciant de workshops en congressos celebrats a: Verona (Itàlia), Iasi (Romania), Barcelona i Anglet (França). Actualment, és docent del Postgrau d'Intervenció Familiar Socioeducativa (IL3 · UB). Supervisor de diferents equips d'intervenció socioeducativa i psicosocial.

JAVIER LOYO

Terapeuta familiar, de parella i individual. Docent i supervisor d’equips de professionals. Director d’EDUVIC · Famílies, plataforma des de la qual es gestionen i desenvolupen serveis terapèutics i socioeducatius per a famílies, persones adultes, adolescents i infància en situació de vulnerabilitat i risc social. Director del Psicoterapia & Trauma Institute.

És diplomat en Educació Social per la Universitat Ramon Llull de Barcelona, ha realitzat estudis de Filosofia a l’Universitat de l’Azuay d’Equador i Màster en Teràpia Familiar Sistèmica pel Centre de Teràpia Familiar Sistèmica de Barcelona (centre reconegut per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar [FEATF]) i membre de l’European Family Therapy Association.

Com a formació complementària ha realitzat cursos i seminaris relacionats amb: l’àmbit socioeducatiu amb nens, nenes i adolescents atesos/es en el sistema de protecció de l’Administració; amb el treball interdisciplinari en l’estudi i diagnòstic de casos; amb la gestió i direcció de projectes socials; amb la promoció de la criança positiva; amb el treball en l’àmbit de la teràpia familiar (amb professionals com G. Nardone, C. Saccu, A. Fiorenza, B. Ulsamer, L. Albaladejo i A. Sarró) i amb la teràpia integrativa i reprocessament del trauma (Mario Salvador i Carmen Cuenca).

Treballa en l’adaptació de models i tècniques terapèutiques a l’àmbit socioeducatiu en contextos de vulnerabilitat i risc. Ha desenvolupat programes formatius de postgrau per a professionals de l’àmbit social. Ha col·laborat amb entitats públiques i privades en el desenvolupament de models d’intervenció socioeducativa, de treball terapèutic familiar en contextos coercitius i de risc i en l’elaboració de programes de salut emocional i relacional.

La seva trajectòria professional es desenvolupa en l’àmbit de la protecció a la infància, l’adolescència i la família, mitjançant el desenvolupament de projectes socials (nacionals i de cooperació internacional), on ha exercit treballs d’atenció directa, de planificació i disseny de projectes socioeducatius i terapèutics, de formació i de gestió i direcció de projectes.

Des de 1998 treballa a la cooperativa EDUVIC, en un inici com a educador social i director en funcions de la Residència Maternal Antaviana. El 2006 va exercir les funcions de terapeuta familiar dins de l’equip tècnic del Centre d’Acollida Talaia. Des del 2007 treballa com a terapeuta i director dels projectes de EDUVIC • Famílies. Al 2020 assumeix les funcions de direcció del Psicoterapia & Trauma Institute de Barcelona.

Des del 2010 col·labora en EDUVIC · Escola Itinere com a docent i supervisor de casos i equips de professionals i ha participant en la construcció del model de treball familiar sistèmic socioeducatiu, propi de l’escola.

LUIS PULGAR

Llicenciat en Psicologia per la Universitat Central de Veneçuela. Especialització en Psicologia Clínica al Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Caracas (Universitat Central de Veneçuela-Hospital Vall d’Hebron). Màster en Teràpia Familiar Sistèmica per l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau (Universitat Autònoma de Barcelona), reconegut per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar i membre de l’European Family Therapy Association. Analista Junguià per l’Associació Veneçolana de Psicologia Analítica i la International Association for Analitical Psychology.

Com a formació complementària, ha assistit a formacions, cursos i seminaris relacionats amb el Treball en l’àmbit clínic i psicoterapèutic de persones adultes, nens/es i adolescents, el treball interdisciplinari en l’anàlisi i el diagnòstic de casos des de diferents enfocaments terapèutics (psicodrama, humanisme, psicoanàlisi, teràpies relacionals, bioenergètica, reprocessament del trauma). Actualment, s’està formant en la intervenció basada en les neurociències dins del camp de les tècniques de Neurofeedback i Biofeedback.

La seva experiència professional transcorre en l’àmbit clínic i educatiu, col·laborant en el desenvolupament de projectes socials, on ha realitzat treballs d’atenció directa, planificació i disseny de projectes psicoeducatius i terapèutics, de formació, gestió i coordinació de projectes.

Treballa des del 2013 a la cooperativa EDUVIC, primer com a terapeuta familiar i des del 2017 és coordinador tècnic i supervisor d’equips de terapeutes familiars de l’àrea EDUVIC · Famílies, des de la qual es dissenyen i gestionen serveis terapèutics i socioeducatius per a nens/es, adolescents i famílies des d’una perspectiva sistèmica, educativa i social.

Participa des de 2015 a EDUVIC · Escola Itinere com a docent de primer i segon any de formació del Màster de Teràpia Familiar Socioeducativa. Duu a terme supervisions de casos amb diversos equips de professionals; imparteix cursos de formació i participa en la construcció del Model de Treball Familiar Sistèmic Educatiu i Socioeducatiu, propi de l’Escola Itinere.

SARA ESCUDERO BOLAÑOS

Llicenciada en Psicologia per la UB, s'ha especialitzat en estudis de Teràpia Gestalt a l'Institut Gestalt de Barcelona i el Teràpia familiar socioeducativa a l’Escola Itinere d’Eduvic.

Com a formació complementària ha assistit a cursos de formació en l'àmbit del coaching així com a formacions en l'àmbit de la sexualitat femenina, igualtat de gènere i ètica en l'àmbit social.

Destaca també en la coordinació d'equips de treball en l'àmbit socioeducatiu i el lideratge de comissions de treball en l'àmbit social.

La seva experiència professional es basa sobretot en la psicoteràpia en l'àmbit familiar, de parella i individual, així com en la formació i creació de grups de creixement personal i relacional.

Treballa a Eduvic des de 2021 com a psicoterapeuta familiar, acompanyant i formant a les famílies en els seus processos vitals i fomentant el treball col·laboratiu amb els agents socials del territori.

ANIA JUSTO ALONSO

És Psiquiatre, Psicòloga i Doctora cum laude. Al seu torn és sòcia fundadora i Directora mèdica de Imaya. S'ha format a Barcelona com a Psiquiatre Infantojuvenil i als Estats Units, l'Argentina i Espanya en diverses orientacions dins del camp de la psicoteràpia com la Teràpia Psicoanalítica Breu, Teràpia Familiar Sistèmica, Comunitat Terapèutica d'Estructura multifamiliar i EMDR.

Té un màster en Dret Sanitari i Ciències Forenses i en Psicoteràpia Psicodinámica Breu i és Experta en Emergències i Urgències en Salut Mental.

És Presidenta de la Societat Espanyola de Bio i Neurofeedback (SEBINE), Formadora acreditada per la Biofeedback Certification International Alliance (BCIA) i Clínic EMDR. Imparteix regularment formació bàsica i avançada en Neurofeedback i és Supervisora i Mentora en aquesta àrea.

És autora juntament amb Anabel González del llibre “El mapatge cerebral pas a pas”. Interpretant les dades del EEG a través de la línia basi i el MiniQ, així com de diverses publicacions científiques i ha col·laborat en l'elaboració de diversos llibres en relació a diferents temàtiques com a Psicopatologia Jurídica i Social.

X