fbpx

Presentació

Un espai per a la reflexió, la recerca i la capacitació professional en diferents àmbits d’atenció a les persones: familiar, educatiu, residencial, comunitari i esportiu

Ofereix serveis de formació, supervisió, consultoria i recerca

EDUVIC · Escola Itinere és l’aposta formativa de la cooperativa d’iniciativa social EDUVIC, SCCL, una entitat amb més de vint anys d’experiència en la gestió i el disseny de projectes en l’àmbit socioeducatiu.

El seu principal objectiu és la capacitació professional des del paradigma sistèmic, la neurociència aplicada, la pedagogia activa i l’apoderment. L’Escola gestiona el seu coneixement d’una manera innovadora, desenvolupant-lo a partir de la trajectòria professional propia i la cerca de bones pràctiques en la prestació de serveis públics i privats. Els continguts formatius parteixen de la sistematització de l’experiència professional analitzada i evaluada a partir dels coneixements acadèmics actualitzats per les noves investigacions.

El centre ofereix serveis de formació, supervisió, consultoria i recerca especialitzats en els àmbits de la teràpia familiar socioeducativa, l’atenció precoç i l’esport implicat, i és pioner en la introducció de coneixements i eines de base neurocientífica en aquests contextos laborals.

EDUVIC · Escola Itinere disposa d’un ampli catàleg de formació contínua que comprèn des dels màsters i els postgraus acreditats per l’Institut de Formació Contínua · IL3 de la Universitat de Barcelona i la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar fins a cursos d’especialització per a persones i entitats, adaptant-ne els continguts a les necessitats competencials i logístiques de les empreses i equips sol·licitants. Pel que fa a les entitats, l’Escola també posa a la seva disposició els serveis de consultoria i de supervisió de casos i d’equips. L’Escola està acreditada com a entitat de formació de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). 

LA TRAJECTÒRIA D’EDUVIC · ESCOLA ITINERE

L’any 1995, l’àrea de serveis d’atenció socioeducativa de la cooperativa EDUVIC va iniciar el projecte EI!, la sigla d’Equip d’Investigació. Aquesta plataforma es va formar amb un equip multidisciplinari que, com Buckley va descriure el 1978, constituïa «un tot que funciona com a tal a causa de la interdependència de les seves parts». Aquest espai va néixer de la necessitat de l’entitat d’afermar la seva feina educativa i social i com a oportunitat per fer una reflexió conjunta i sistematitzada sobre la praxi professional. Amb el pas dels anys, i des de la perspectiva de treballar per la qualitat global del servei que ofereix l’entitat, la cooperativa EDUVIC ha creat un cos teòric unificat del qual neixen els models identitaris de la cooperativa: el Model d’organització i gestió, el Model d’acció educativa, el Model de diagnòstic i el Model terapèutic.

Aquest projecte de recerca que s’origina el 1995 va creixent fins que l’any 2010 s’acaba cristal·litzant en la forma de l’Escola Itinere i es posen en marxa les primeres edicions del Postgrau d’Intervenció Familiar Socioeducativa i el Màster de Teràpia Familiar Socioeducativa. Set anys més tard, l’oferta de màsters i postgraus s’ha estès als àmbits de l’atenció precoç i de l’atenció integral a esportistes d’alt rendiment.

X