fbpx

Model i mètode Itinere

EDUVIC · Escola Itinere ofereix un model propi, viu, crític i participatiu que es compromet amb la societat. Ens renovem per ajustar-nos a les necessitats de l’entorn i per contribuir a la transformació social i al desenvolupament i benestar de totes les persones, especialment dels infants i dels joves

EDUVIC · Escola Itinere centra la mirada en el desenvolupament del benestar de les persones, les famílies i les comunitats, especialment les que estan en una situació de malestar i de risc d’exclusió social. infants i de les seves famílies.

Eixos que vertebren el nostre model

Per a aconseguir aquest desenvolupament, l’Escola Itinere ha establert cinc eixos que vertebren el model:

1. Visió pràctica
Amb l’objectiu d’aplicació immediata dels coneixements obtinguts, aquests emanen de la reflexió de la pràctica professional contrastada amb el marc teòric sistèmic que es concreta en el model propi de l'escola sistèmic socioeducatiu. L'equip docent està configurat per professionals en actiu que compaginen la docència amb la seva praxi diària relacionada amb els continguts que imparteixen. EDUVIC • Escola Itinere capacita professionals als quals aporta coneixements contrastats durant la seva àmplia trajectòria profesional; aquells sorgits de la cerca de bones pràctiques en la prestació de serveis i dels incorporats procedents dels últims avanços de la recerca aplicada als diferents camps d’expertise tractats. Aquests camps se situen dins dels àmbits de l'acció social i comunitària, del sector esportiu i, sobretot, de l'acompanyament de nens i les seves famílies.
2. Acompanyament personalitzat
EDUVIC · Escola Itinere aposta per oferir serveis de proximitat amb alt seguiment personalitzat per part dels docents. La formació té un caràcter dialògic que dóna resposta a les necessitats actuals de les persones participants. Oferim un espai on fer front a la incertesa i la imprevisibilitat dels nous reptes amb una mirada global, àmplia i renovada. Totes les formacions estan tutoritzades.
3. Els tres sabers d’Itinere
SABER: El nostre Saber no es compon només de les bases teòriques que es troben en els llibres: els docents ho enriqueixen amb el coneixement obtingut durant la seva carrera professional i amb la incorporació dels últims avanços de la recerca aplicada del seu camp d’expertise. A més, a l’Escola Itinere considerem que el bagatge intel·lectual i experiencial dels nostres alumnes enriqueix al grup i que aquests són, per tant, participants en la construcció del saber.
SABER FER: La nostra formació està orientada a la capacitació de professionals. Per aquest motiu integrem el Saber fer: l'observació de casos reals, les simulacions i les pràctiques són constants. D'on pensaves treure coneixements útils per a la vida real?
SABER SER I ESTAR: Escola Itinere és pionera en la introducció de recorreguts experienciales en els seus currículums acadèmics. Creiem que la reflexió sobre la pràctica professional i l'autoconeixement són bàsics per a Saber ser i estar i exercir el treball de forma ètica i sense limitacions imposades per les nostres experiències personals. Al contrari: treballarem perquè sumin.
4. La socialització del coneixement i l’accessibilitat
Escola Itinere fa una aposta per la interactivitat i la comunicació en temps real en línia que aporten les TIC per afavorir el treball en xarxa i disposar d'entorns col·laboratius per a la creació, gestió i socialització del coneixement. L'escola compta amb les últimes novetats tecnològiques en sistemes i aplicatius d'informació i comunicació com a base per a la formació en línia i com a potenciadores de la formació presencial. D'aquesta forma es facilita l'accés a formació contínua i especialitzada de qualitat a professionals que per residència queden lluny de la seu de l'escola.
5. Flexibilitat en la oferta de serveis
La formació, supervisió, consultoria i recerca es poden dissenyar a mesura de les necessitats de les persones clients (professionals i empreses).
X