fbpx

Maternitats vulnerables: investigació internacional en problemes compartits

itinere_madres-adolescentes
Ellen Page en JUNO (Jason Reitman, 2007)

Des de l’any 2015, l’Escola Itinere es troba immersa en el projecte d’investigació europea CAPEvFAIR en què, les respectives institucions dels quatre països participants, estudien les maternitats vulnerables en el període perinatal. Sota fons europeus – forma part del programa Erasmus+ – l’equip francès, format pel binomi Universitat de París – Nanterre i l’associació Caminante, focalitza la seva recerca sobre mares que han patit drogodependències i exerceix com a organitzador i coordinador del projecte. Per la seva banda, els italians -Universitat de Verona i el centre intercultural Casa di Ramia- se centren en dones que han estat víctimes de xarxes de prostitució i, el grup romanès -Universitat Akexandru Ioan Cuza i l’entitat Holtis- ho fa en aquelles que pateixen greus dificultats socials i econòmiques. Des d’aquí, la Universitat de Barcelona i EDUVIC -concretament, l’equip directiu del centre maternal Antaviana- focalitzen en les mares adolescents que es troben dins dels sistemes de protecció.L’objectiu principal és la millora de les praxis professionals als diferents països. L’absència d’estudis i publicacions legitimades evidencia que, fins ara, l’especialització en atenció a mares vulnerables prové de la pràctica i que aquesta es veu condicionada per les polítiques socials i recursos de cada país. A llarg termini, doncs, es planteja que els resultats de CAPEvFAIR s’integrin en les formacions universitàries existents o que, fins i tot, se’n creïn d’específiques.

SER DONA, VARIABLE DE VULNERABILITAT AFEGIDA

Tot i que cadascun dels països participants hagi centrat la recerca en una tipologia de població diferenciada a la dels altres, la tria no implica que representi la única realitat de dones-mare vulnerables d’aquell país. Com diu Lluís March, director d’Antaviana, “a cada país la vulnerabilitat es mostra d’una manera diferent” però el macro-context sociopolític és compartit. A més, els investigadors han observat que moltes de les variables identificades en les dones no difereixen de les d’altres grups de població, tampoc de les dels masculins. “El fet de ser dones i el fet de ser mares afegeixen variables que les col·loquen en una situació de major vulnerabilitat sigui quin sigui el país en què ens focalitzem”. Són tendències comunes a tota la Unió Europea que siguin les dones les que més renuncien a feines de jornada completa per poder tenir cura d’avis i fills, que siguin les que interrompen la seva carrera professional un cop han estat mares i que siguin, per tant, les que tenen menys capacitat adquisitiva i poder en la presa de decisions. La desigualtat en la càrrega de les responsabilitats familiars s’estèn per tot el vell continent. Sense anar més lluny, l’any 2015, per cada família monoparental espanyola n’hi havia quatre de monomarentals.

PAGE, S’ESCRIU UNA NOVA PÀGINA EN PREVENCIÓ

Davant de les evidències coincidents a tots els països, els participants han conclòs en la necessitat de formació especialitzada en acompanyament parental a famílies i d’implicació dels homes-pare en aquestes dinàmiques. Així doncs, fruit d’aquestes reflexions i liderats per l’associació francesa Caminante, ha nascut PAGE. En aquest programa sobre parentalitat positiva s’hi sumen un grup d’investigadors de la Universitat de Londres i un altre de la Universitat de Pàdua. El nou projecte Erasmus+ tindrà una durada de dos anys i finalitzarà el darrer trimestre de l’any 2018.

ANTAVIANA, 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA

El centre maternal Antaviana va obrir portes l’any 1996. EDUVIC el gestiona des d’aleshores, quan la DGAIA va dissenyar-lo per tal d’acollir a mares i a futures mares menors d’edat per acompanyar-les tant en la vessant maternal com en l’adolescent. L’equip del centre duu més de vint anys dedicats a la conjugació d’aquestes dues realitats, a la potenciació del vincle materno-filial i a l’acompanyament integral de la quinzena de noies i nens que l’habiten. La trajectòria ininterrompuda i d’èxit del projecte ha dut a l’equip a col·laborar activament amb les universitats catalanes en la formació d’alumnes del grau d’Educació Social així com també en la participació de xerrades i conferències especialitzades. L’oferta de la Universitat de Barcelona per formar part de CAPEvFAIR va ser rebuda com una bona oportunitat per posar en valor el coneixement adquirit, sistematitzar-lo i compartir-lo.

La implicació en el projecte s’ha traduït en un exercici d’autoavaluació. Les pràctiques professionals han estat traduïdes en coneixements teòrics, s’han analitzat de manera exhaustiva les competències de tots els treballadors, s’han detectat els punts forts i identificat els punts a millorar. Les eines aportades per part de les altres universitats seran una materia prima de gran qualitat que s’adaptarà i inclourà al centre per tal de reforçar les febleses. Segons els responsables Lluís March i Ana BalderoCAPEvFAIR està sent un motor d’innovació i millores pel servei.

X