fbpx

La participació dels adolescents en la governança dels centres: l’exemple del Programa de Participació del CRAE Kairós

L’apoderament progressiu i l’exercici i desenvolupament de dinàmiques participatives els desperten el sentit del deure i la democràcia, els permeten perdre la por a l’hora de donar la seva opinió i les capaciten per a la presa de decisions vitals abans de desinternar-se.

El Programa de Participació del CRAE Kairós és un programa educatiu i dinàmic que reconeix la diversitat de les noies ateses i els diferents moments en què es troben. A més, l’equip educatiu se’n serveix com a suport perquè les noies aconsegueixin fites i objectius ajustats a les seves característiques personals. Aquest programa té les seves arrels el 2009, any en què s’inicia la participació dins del Pla Comunitari del Poble-sec, i en la implicació de les adolescents en l’elaboració del Projecte Educatiu Individualitzat (PEI) des de l’any 2011.

L’any 2012 i a partir del treball dut a terme entre la direcció, l’equip educatiu i les adolescents, va establir-se el Programa de Participació dins de la dinàmica del CRAE. Des dels seus inicis, el programa assoleix els objectius marcats tant en l’àmbit de la convivència (les adolescents i els adults realitzen actuacions que planifiquen i organitzen conjuntament i per tant s’afavoreix l’ambient a la casa) com en el de governança del centre. Aquesta no només és pensada, planificada i executada pels adults: les adolescents arriben a ser les protagonistes de la presa de decisions amb el suport de l’equip educatiu que els fa de referència.

El programa està dissenyat per treballar amb les adolescents ateses des de la capacitació pel fet de ser. L’apoderament progressiu i l’exercici i desenvolupament de dinàmiques participatives els desperten el sentit del deure i la democràcia, els permeten perdre la por a l’hora de donar la seva opinió i les capaciten per a la presa de decisions vitals abans de desinternar-se. Des d’aquesta perspectiva entenem la integració de les joves al CRAE: la seva interrelació amb les opcions existents en l’entorn i amb les accions realitzades des del centre fa que les noies passin de formar part del conjunt com a participants a fer-ho com a integrants. Aquestes pràctiques participatives generen ambients d’aprenentatge relaxat per immersió en què les noies dissenyen i fan mentre l’educador actua d’exemple (aprenentatge vicari). A més execució de les noies, menys presa de decisió per part dels educadors. Seguint la filosofia del projecte, l’avaluació dels resultats es fa sempre de manera col·lectiva.

Pel que fa als principis i eixos vertebradors del programa, cal tenir en compte la transversalitat i la flexibilitat marcades per les necessitats aparegudes i les demandes de les noies. Per tant, l’ús de metodologies, els mitjans i els recursos varien.

Per altra banda, el programa es materialitza en la constitució de diferents comissions que treballen les diferents dimensions de la persona i on la participació és de caràcter voluntari: les noies, en comptes del deure, tenen el dret a formar-ne part. Així doncs, cada comissió es formada per un/a educador/a encarregat de planificar i tirar endavant les tasques sorgides i per una noia que s’hi implica en consonància amb el seu moment vital.
Pel que fa a la dimensió grupal, dins del CRAE hi trobem les comissions de fotografia, de manteniment i decoració de la llar, de menús, de taulells informatius, de tallers, de sortides lúdiques, de festivitats, de biblioteca, de compres i l’assemblea. En la dimensió individual, les joves determinen els objectius a treballar en les tutories i entrevistes amb direcció. Dins de l’àmbit comunitari, les residents participen del Pla Comunitari del Poble-Sec i, en el social, dels recursos lúdics i culturals. Fruit de la implicació amb el barri, CRAE Kairós va rebre l’oferta de la gestió d’una parcel·la a l’Hort de la Font Trobada. Per aquest motiu, a més de la comissió existent de sostenibilitat, en els darrers mesos s’ha constituït la comissió d’hort.

El programa té les seves bases en un model teòric al voltant de la participació de la infància on, dels diferents nivells de participació (metàfora de l’escala de Hart), ens centrem en el protagònic. Les joves que viuen al CRAE, juntament amb els educadors, tenen l’experiència de viure activament les decisions en tres accions cícliques: decidir – acompanyar – participar.

En conclusió, la vida quotidiana al CRAE pren forma a partir d’un model que genera la convivència a través el diàleg, la corresponsabilitat i l’actuació de les adolescents i educadors. Per exemple, per al bon funcionament en una celebració, la comissió de festes ha de relacionar-se amb altres comissions: la de fotografia no s’ha de perdre cap detall; la de compres, assegurarà que no falti de res; la de menús, configurarà un àpat especial; la de decoració, farà que la casa estigui a punt per a l’ocasió…, etc. D’aquesta manera, les noies no només gaudeixen de la festa en si sinó de tot el muntatge, fet a mida i adaptat absolutament als seus desitjos.

Equip educatiu del CRAE Kairós

X