fbpx

Oferta formativa per a entitats

EDUVIC • Escola Itinere ofereix formació especialitzada en l’àmbit de la intervenció socioeducativa en formats de 20-30-40 hores i dirigides a les institucions i entitats interessades en la formació dels seus professionals.

Recursos i tècniques d’intervenció amb famílies des dels Serveis Socials Base

Presencial
20, 30 o 40 hores
Per concretar
Educadors socials, treballadors socials, pedagogs, psicòlegs… professionals dels serveis socials bàsics.
Curs introductori tant a nivell teòric com a pràctic als diferents recursos i tècniques d'intervenció familiar socioeducativa. Curs dissenyat en el context específic d'actuació dels professionals dels serveis socials de base.
Inscripció:
X