• (Re)Contar contes des del cos als infants del s.XXI

  Presencial
  9 hores
  Per concretar
  El curs va dirigit a tots els professionals que treballin amb adolescents en contextos educatius i d’acompanyament i a les seves famílies.
  En aquesta formació explorarem eines per llegir històries de manera més conscient i crítica, des del cos i tenint en compte les implicacions emocionals i culturals que comporten
  Inscripció:
  Tancada
 • Atenció a nens i nenes amb necessitats educatives especials (0-4 anys)

  Presencial
  20 hores
  Per concretar
  Professionals que treballin en qualsevol context d'atenció familiar.
  En aquesta formació treballarem la detecció de les possibles altereacions en el desenvolupament infantil és un aspecte fonamental per tal de prevenir patologies afegides, aconseguir millores funcionals i possibilitar un ajust més adaptatiu entre el nen i el seu entorn.
  Inscripció:
  Tancada
 • Cuidar-se per tenir cura dels altres

  Presencial
  3 hores
  Per concretar
  El taller va dirigit a tots els professionals que treballin a Centres Oberts
  Jornada oberta adreçada a educadors/es socials i altres professionals de Centres Oberts en què es reflexionarà sobre la cura emocional preventiva del professional, amb l'objectiu d'oferir una comprensió circular i sistèmica de les dinàmiques subjacents a qualsevol conflicte interpersonal.
  Inscripció:
  Tancada
 • Curs de Postgrau en Pràctiques Supervisades en Teràpia Familiar

  Semipresencial
  400 hores
  6 d’octubre 2020 - 30 de juny de 2021
  Persones que puguin acreditar una formació en teràpia familiar sistémica
  El Postgrau en Pràctiques terapèutiques supervisades en Teràpia Familiar és una formació especialitzada de tercer nivell per als professionals del sector social i socioeducatiu que, havent superat la formació bàsica i avançada en teràpia familiar, vulguin exercitar-se en el rol de terapeuta i co-terapeutafamiliar sota la supervisió d'un professional Terapeuta familiar i Docent supervisor.
  Inscripció:
  Tancada
 • Diagnòstic sistèmic en situacions de maltractament i desemparament infantil

  Presencial
  20 hores
  Per concretar
  Educadors socials, treballadors socials, pedagogs, psicòlegs… i tots aquells professionals que treballen vinculats a l'àmbit d'atenció de la infància, l'adolescència i les famílies
  Aquest seminari està dirigit als professionals que treballen amb població infantil i adolescent en risc social, que tenen l'encàrrec d'exercir una funció diagnòstica respecte de la situació personal, familiar i social en la qual es troben (EAIAs, SSAP, ETCAs…).
  Inscripció:
  Tancada
 • Eines facilitadores del treball amb nens/es, adolescents i les seves famílies en el context de centres

  Presencial
  20 hores
  Per concretar
  Educadors socials i tots aquells professionals que treballen vinculats a contextos socioeducatius i terapèutics.
  El curs “Eines facilitadoras del treball amb nens/es i adolescents en el context de centres” és una formació que té com a finalitat augmentar la comprensió sobre el funcionament familiar i les seves conseqüències en la construcció de la personalitat dels nens/es i adolescents.
  Inscripció:
  Tancada
 • El genograma familiar trigeneracional

  Presencial
  20, 30 o 40 hores
  Per concretar
  Educadors socials, treballadors socials, pedagogs, psicòlegs… i tots aquells professionals que treballen vinculats a l'àmbit d'atenció de la infància, l'adolescència i les famílies
  Entenem el genograma trigeneracional com un instrument polivalent, útil per a l'avaluació i la intervenció en el context familiar, així com una eina imprescindible per a la construcció i comprensió de la història familiar.
  Inscripció:
  Tancada
 • El treball amb famílies en situació de vulnerabilitat des d’una perspectiva sistèmica

  Presencial
  20 hores
  Por concretar
  Educadors socials, treballadors socials, pedagogs, psicòlegs… i tots aquells professionals que treballen vinculats a l'àmbit d'atenció de la infància, l'adolescència i les famílies
  “El treball amb famílies en situació de vulnerabilitat des d’una perspectiva sistèmica” és una introducció a la concepció sistèmica de la família i una aproximació a algunes tècniques d'anàlisis i intervenció que poden contribuir a millorar el nostre treball amb famílies que poden trobar-se en situacions de vulnerabilitat.
  Inscripció:
  Tancada
 • El treball de la història de vida dels nens/es i adolescents a través de la tutoria

  Presencial
  20 hores
  Per concretar
  Professionals de l'àmbit d'atenció de la infància, l'adolescència i les famílies
  El curs planteja una reflexió del que comporta el treball amb nens/es i adolescents a partir de les oportunitats i dificultats que tenen els professionals en el seu context d'intervenció.
  Inscripció:
  Tancada