Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: primera infància i família · UB·IL3 · IX Edició

DURADA: 9 mesos. En línea
HORES: 750
CRÈDITS: 30 ECTS
DATES: 21 d’octubre del 2019 – 26 de juny del 2020
DESTINATARIS: Psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials, pedagogs, tècnics d’educació infantil, neuropediatres, mestres d’educació especial, psicomotricistes, etc.

2 tutors -12 estudiants. Acompanyament continuat i personalitzat. Vídeos reals de sessions d’intervencions terapèutiques en CDIAP. Teoria i pràctica basada en l’experiència diària de treball en un CDIAP.