La teràpia de parella

Els diferents conceptes de parella es tradueixen necessàriament en una diversitat d’expectatives i de modalitats d’encarar i de viure les experiències conjugals. Diferències que, de vegades, ens costa gestionar-les en la nostra relació de parella provocant “un malestar silenciós” que, en no ser atès, va prenent espai entre els dos, allunyant-nos emocionalment.